STRETNUTIA SPOLOČENSTIEV V NAŠEJ FARNOSTI

STRETNUTIA vo farnosti v šk. roku 2021/2022:

Deti:

Mládež:

  • Nedeľa  8:00 – 8:45 – stretnutia zboru na fare pred sv. omšou

Dospelí: