STRETNUTIA SPOLOČENSTIEV V NAŠEJ FARNOSTI

STRETNUTIA vo farnosti v šk. roku 2023/2024:

Deti:

Mládež:

Dospelí: