STRETNUTIA SPOLOČENSTIEV V NAŠEJ FARNOSTI

STRETNUTIA vo farnosti v šk.roku 2016/2017:

Deti a mladí:

Dospelí:

  • Pondelok 17:00 – stretnutia modlitieb matiek vo farnosti za deti, vnúčatá, rodiny, mládež, …(MODLITBY MATIEK
  • Soboty 14:30 – 16:30 – stretnutia pri čítaní Božieho Slova a modlitba (LECTIO DIVINA)
  • Soboty 18:30 – 21:00 – Stretnutia katechumenov (OBJAV KRISTA) , príprava na iniciačné sviatosti (prístup na formačné prednášky, pomoc s prípravou a spoločnú modlitbu je možný pre všetkých farníkov) – začína spravidla v októbri
  • NASLEDUJ KRISTA – pokračovanie kurzu “Objav Krista”, koná sa v našej farnosti každoročne,  kurz začína spravidla v januári
  • ODOVZDAJ KRISTA – záverečná časť kurzu “Objav Krista”, koná sa v našej farnosti každoročne,  kurz začína spravidla v máji
  • Prvá nedeľa v mesiaci 16:00 – 17:00 stretnutie pri modlitbe sv. ruženca (RUŽENCOVÉ BRATSTVO
  • Všetci farníci sú pozvaní aktívne sa zapájať do života našej farnosti, preto raz za tri mesiace máme Stretnutie priateľov komárňanskej farnosti. Je to stretnutie otvorené pre kohokoľvek z farnosti, kto má záujem o informácie zo života našej farnosti. Priestor je aj pre vyjadrenie podnetov zo strany farníkov.
  • Tí, ktorí sa podujali na vznešenú, krásnu a dôležitú službu prednášania Božieho slova pri liturgii, stratávajú sa na pravidelných štvrťročných stretnutiach. Čítanie a podávanie Božieho slova má nesmierny dopad na samotného lektora a prehĺbenie jeho duchovného života. V prípade záujmu o túto službu, radi Vás prijmeme medzi nami. Formačné stretnutia pre lektorov sú v našej farnosti štyrikrát do roka. 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*