Bohoslužobný poriadok

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK  3. – 10. júla 2022

A SZENTMISÉK RENDJE – 2022. július 3. – 10.

 

 

3. 

VII.

Štrnásta Nedeľa 

v cezročnom období 
Évközi idő 

14. vasárnapja

8:00 magyar

9:00 slovenská

11:00 magyar

17:00 slovenská

18:00 magyar

Szent Rozália

Svätý Ondrej

Szent András

Svätý Ondrej

Szent András

Nagyszülők és dédszülők

Rdč.,st. rdč.,súrodenci a švagor

† Ferencz Ilona

Poďakovanie za Božie dobrodenia

Hívekért

4.

VII.

Pondelok – Hétfő

Sv. Alžbeta Portugalská

ľub. spom.

Portugáliai Szent Erzsébet

vál. emléknap

7:00 slovenská

8:00 magyar

18:00 magyar

Svätá Anna

Szent Rozália

Szent Anna

Za B. požehnanie pre Mariannu

Élő családért

5.

VII.

Utorok  – Kedd

Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť

Szent Cirill és Metód

főünnep

8:00 magyar

9:00 slovenská

Szent Rozália

Svätý Ondrej

Élő Péter és cs.

† Gejza a Anna

6.

VII.

Streda  – Szerda

Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľub. spom.

Szent Mária Goretti, szűz és vértanú, vál. eml.

7:00 slovenská

8:00 magyar

18:00 magyar

Svätá Anna

Szent Rozália

Szent Anna

Za obrátenie Pavla

7.

VII

Štvrtok – Csütörtök

Sv. Anton Mária Zaccaria, kňaz, ľub.spom.

Zaccaria Szent Antal Mária, áldozópap, vál. eml.

8:00 magyar

15:00

18:00 slovenská

Szent Rozália

Szent Anna

Svätá Rozália

Papi és szerzetesi hivatásokért

ADORATIO

Za BP pre prvopríjímajúce deti

  8..

VII.

Piatok – Péntek 8:00 magyar 

15:00

18:00 slovenská

18:00 magyar

Szent Rozália

St. Anna

Svätá Rozália

Szent András

Erika gyógyulásáért

ADORATIO

† Rdč. a súrodenci

† Pénzes Ferenc,Erzsébet szülei és családtagok

.   9.

VII

Sobota – Szombat

Svätých Augustína Zhao Ronga, kňaza a spol., čínskych mučeníkov

Zhao Rong Szent Ágoston, áldozópap és társai, 

kínai vértanúk

8:00 magyar

18:00 slovenská

18:00 magyar

Szent Rozália

Svätá Rozália

Szent András

† Édesapa

† Alexander,manželka a rodičia

† Nagy Mária

10. 

VII.

Pätnásta Nedeľa 

v cezročnom období 
Évközi idő 

15. vasárnapja

8:00 magyar

9:00 slovenská

11:00 magyar

17:00 slovenská

18:00 magyar

Szent Rozália

Svätý Ondrej

Szent András

Svätý Ondrej

Szent András

† Morva Pál

St. rdč. z oboch strán a Ľudmila

Hívekért

† Ján Kadúch

2 Comments to “Bohoslužobný poriadok”

  1. Jozef Havran // 24/11/2013 at 22:17 // Odpovedať

    Prosím o termín zapisovania úmyslov sv.omší na nasledujúce obdobie.
    S pozdravom J.Havran

Leave a comment

Your email address will not be published.


*