Dekanát

erb-dekanatu-komarno          Erb dekanátu – červený štít pretína v strede delený zlatostrieborný ondrejský kríž (sv. Ondrej je patrón dekanského kostola), sprevádzaný štyrmi hviezdami. Hore a dolu sú sedemcípe (symbol Panny Márie) a po bokoch šesťcípe. Nad štítom sa vznáša kňazský klobúk s dvoma strapcami na čiernej šnúre na každej strane.


Komárňanský dekanát tvoria tieto farnosti:

 • RKFÚ Komárno
  • Palatínova 11, 945 01 Komárno
  • Bazilika sv. Ondreja (1763)
  • Kostol sv. Rozálie (1844)
  • Kaplnka sv. Anny (18. stor.)
  • Kaplnka sv. Jozefa (1741)
 • RKFÚ Iža
  • Hlavná 1, 946 39 Iža
  • kostol sv. Michala Archanjela (1724)
 • RKFÚ Kameničná
  • Hlavná 120, 946 01 Kameničná
  • kostol sv. Vendelína (1863)
 • RKFÚ Kolárovo
  • Kostolné námestie 17, 946 03 Kolárovo
  • kostol Nanebovzatia Panny Márie (1724)
 • RKFÚ Nová Stráž
  • 945 04 Komárno 4
  • kostol Povýšenia sv. Kríža (1911)
 • RKFÚ Moča
  • 946 37 Moča
  • kostol Najsvätejšej Trojice (1764)
 • RKFÚ Okoličná na Ostrove
  • Štefana Majora 35, 946 13 Okoličná na Ostrove
  • kostol sv. Augustína (1830)
 • RKFÚ Trávnik
  • Hlavná 67, 946 19 Trávnik
  • kostol sv. Benediktína (1763)