Ružencové bratstvo

– Čas: Prvá nedeľa v mesiaci 16:00 – 17:00

– Miesto: fara, miestnosť č. 2

– Čo robíme: Ružencové bratstvo je združenie duchovne zjednotených veriacich, ktorí si osobitným spôsobom uctievajú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, cirkev a svet potrebné dobrá. Cieľom každého člena ružencového bratstva je zároveň snaha o neustály pokrok v láske k Bohu a ľuďom, o neustále premieňanie modlitby na konkrétne skutky. Ak túžite práve po takomto spôsobe prehĺbenia svojho duchovného života, prídite na naše pravidelné mesačné stretnutie, alebo pre viac informácii, kontaktujte p. Valiku Szabóovú – 0902 706 054.

Tešíme sa na Vás.

Najstaršie pútnické miesto na Slovensku Skalka sa nachádza na území farnosti Skalka na Váhom a patrí do Nitrianskej diecézy. Začiatkom 13. storočia tu bol na počesť svätcov Andreja-Svorada a Beňadika vybudovaný benediktínsky kláštor, ktorý sa stal duchovným centrom Považia. V priebehu 16. storočia bol kláštor …

Vyslovujeme veľké “Bohu vďaka” za to, že v našej farnosti sa konala 4. augusta 2018 duchovná obnova Ružencového bratstva. Na slávnosť 55. výročia založenia Ružencového bratstva prijal pozvanie provinčný promótor pre ruženec na Slovensku brat Alan Dely, OP. Svojou prítomnosťou nás potešil aj kňaz Jozef …

Srdečne všetkých pozývame na duchovnú obnovu pri príležitosti 55. výročia založenia Ružencového bratstva v Komárne, ktorá sa uskutoční 4. augusta 2018.  

Členky Ružencového bratstva našej farnosti, sa v roku stého výročia zjavenia p. Márie Fatimským deťom dohodli, že obohatia svoju činnosť o viacero aktivít. – Každú prvú sobotu v mesiaci sa pred večernou svätou omšou modlíme Fatimský ruženec. – Prvú nedeľu v mesiaci po modlitbe svätého ruženca na fare sa …

„Tie šaštínske zvony k sebe nás volajú, patrónke Slovenska poklonu vzdávajú!“  Táto pieseň sa ozývala v takmer plnom autobuse pútnikov z Komárna pri pohľade na veže národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Desiata púť ružencových bratstiev sa konala pod záštitou Dominikánskeho mariánskeho centra. Po privítaní nasledovala modlitba Koruny Panny …

( Reportáž )      V našom meste prebieha mnoho aktivít. Niektoré sú veľmi popularizované, niektoré sú viac nenápadné. Medzi takéto patrí aj pravidelné stretávanie členov Ružencového bratstva na fare Rímsko-katolíckej cirkvi na Palatínovej ulici. Veľmi rád som ich navštívil. Som aktívnym katolíkom, ktorého zaujíma duchovný život. Duchovný …

Bratia a sestry z farnosti, radi by sme Vás pozvali na Arcidiecéznu púť Trnavskej arcidiecézy v mimoriadnom Roku milosrdenstva, ku ktorej by sme sa radi pridali aj my, z Farnosti sv. Ondreja v Komárne. Púť sa uskutoční dňa 9. júla (sobota) 2016 Miesto: Krakow Lagiewniki Sanktuárium Božieho milosrdenstva …

Sú miesta, ktoré majú v sebe ohromnú silu. Ak by ste pátrali, čím to asi je, dopátrali by ste sa pravdepodobne k silnému a hlbokému príbehu, udalosti, ktorá s na danom mieste odohrala a nezostala bez povšimnutia… V prípade Národnej svätyne Sedembolestnej Panny Márie v …