Lektori farnosti

V Božom slove sa k nám vo svojej nesmiernej láske prihovára neviditeľný Boh ako priateľom. Stretáva sa s nami, aby nás pozval a prijal do spoločenstva so sebou. Každý deň sa nám ponúka možnosť takéhoto stretnutia s Bohom pri svätej omši. Lektori sú tí, ktorí sa podujali na vznešenú, krásnu a dôležitú službu prednášania Božieho slova pri liturgii. Čítanie a podávanie Božieho slova má nesmierny dopad aj na samotného lektora a prehĺbenie jeho duchovného života. V prípade záujmu o túto službu, radi Vás prijmeme medzi nami. Formačné stretnutia pre lektorov sú v našej farnosti štyrikrát do roka.
– Kontakt: 0914 253 404 (kaplán)

– Kam až siaha história lektorov Božieho slova? – Bola to služba určená pre kohokoľvek? – Ako sa menila a postupne vyvíjala služba dôstojného ohlasovania Božieho slova počas bohoslužieb? Vo štvrtok, 22. 6., sa ukutočnilo stretnutie lektorov komárňanskej farnosti, ktorého formačnou témou bola “História služby …

“Ak sa lektor pripraví na svoje čítanie, ohlasuje Božie slovo nielen svojimi perami, ale aj zo svojho srdca, a to je základom jeho služby.  Ak sa však nepripraví, prečíta ho iba ako obyčajný text a tým vlastne ochudobní celé zhromaždenie veriacich.” Asi takto by sa …

15. decembra 2016 sa opäť po troch mesiacoch stretli lektori komárňanskej farnosti. V 60-tich minútach stretnutia odznela prednáška o “lekcionároch” (v plnom znení je tu – link) , z ktorých posvätný text pri liturgiách čítame, ako aj informácie, pripomienky, návrhy našich lektorov: Pani Helenka Melová od januára …

Ježiš prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. (Lk 4, 16) Je veľkým darom môcť “prepožičať” svoj hlas Božiemu slovu. Toto SLOVO má moc meniť naše životy i životy jeho poslucháčov. Ako lektori sa niektorí …

Utorok podvečer sa stretli na fare lektori, teda tí, ktorí v našej farnosti prednášajú Božie slovo na sv. omšiach. Prišli aj farníci, ktorí by to radi skúsili… Formačnou témou stretnutia bola “Spiritualita lektora” – TEXT V PLNOM ZNENÍ (pre osobné štúdium) Spoločne sme hľadali, ako …

Celoslovenský Biblický projekt – “Noc čítania Biblie 2016 v mimoriadnom Roku milosrdenstva”, prebehol tento rok 8. apríla 2016, piatok v noci, čítaním Evanjelia podľa Lukáša. Motto VI. ročníka projektu bolo: „Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec,  a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku …

Dňa 11. 3. 2016 sa v priestoroch farského úradu v Komárne  uskutočnilo stretnutie s pánom Jozefom Šimonovičom, známym hercom, ctiteľom poézie, majstrom prednesu umeleckého slova, recitátorom a interpretom liturgických textov. V auditóriu sa zišli prevažne aktívni lektori komárňanskej farnosti.  Ich pekné zastúpenie neušlo pochvalnej pozornosti …

Modlitba lektora Božieho slova Všemohúci Bože, ty si ma pozval k službe lektora, požehnaj ma, aby som zreteľne prednášal(a) slová Svätého písma a svojím životom svedčil(a) o tom, čo ústami prednášam. Amen. :: Všemohúci Bože, ty si ma prijal do služby lektora, požehnaj ma, aby som jasne čítal(a) slová Svätého …