Lektori farnosti

V Božom slove sa k nám vo svojej nesmiernej láske prihovára neviditeľný Boh ako priateľom. Stretáva sa s nami, aby nás pozval a prijal do spoločenstva so sebou. Každý deň sa nám ponúka možnosť takéhoto stretnutia s Bohom pri svätej omši. Lektori sú tí, ktorí sa podujali na vznešenú, krásnu a dôležitú službu prednášania Božieho slova pri liturgii. Čítanie a podávanie Božieho slova má nesmierny dopad aj na samotného lektora a prehĺbenie jeho duchovného života. V prípade záujmu o túto službu, radi Vás prijmeme medzi nami. Formačné stretnutia pre lektorov sú v našej farnosti štyrikrát do roka.