Lektori farnosti

V Božom slove sa k nám vo svojej nesmiernej láske prihovára neviditeľný Boh ako priateľom. Stretáva sa s nami, aby nás pozval a prijal do spoločenstva so sebou. Každý deň sa nám ponúka možnosť takéhoto stretnutia s Bohom pri svätej omši. Lektori sú tí, ktorí sa podujali na vznešenú, krásnu a dôležitú službu prednášania Božieho slova pri liturgii. Čítanie a podávanie Božieho slova má nesmierny dopad aj na samotného lektora a prehĺbenie jeho duchovného života. V prípade záujmu o túto službu, radi Vás prijmeme medzi nami. Formačné stretnutia pre lektorov sú v našej farnosti štyrikrát do roka.

Celoslovenský Biblický projekt – “Noc čítania Biblie 2016 v mimoriadnom Roku milosrdenstva”, prebehol tento rok 8. apríla 2016, piatok v noci, čítaním Evanjelia podľa Lukáša. Motto VI. ročníka projektu bolo: „Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec,  a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku …

Modlitba lektora Božieho slova Všemohúci Bože, ty si ma pozval k službe lektora, požehnaj ma, aby som zreteľne prednášal(a) slová Svätého písma a svojím životom svedčil(a) o tom, čo ústami prednášam. Amen. :: Všemohúci Bože, ty si ma prijal do služby lektora, požehnaj ma, aby som jasne čítal(a) slová Svätého …