Sviatosť Eucharistie

– 1. Sväté prijímanie – deti

– Prijatie Eucharistie – dospelí

– Prinášanie svätého prijímania chorým domov