Krst dieťaťa

Je vhodné, aby sa rodičia mohli sústredene venovať tejto príprave; preto prosíme, nech požiadajú niekoho známeho, aby sa na cca 60 – 90 minút, počas prípravy, postaral o ich dieťa. Je dobré neodkladať prípravu na poslednú chvíľu, krstnú prípravu môžu rodičia absolvovať ešte aj pred narodením dieťaťa.

  1. – v prípade, že žije v manželstve, je to sviatostné manželstvo,
  2. – ak je rozvedený/á má písomné dovolenie pristupovať k sviatostiam,
  3. – ak je slobodný/á, nežiť v spoločnej domácnosti so svojou priateľkou/priateľom.

Ak osoba momentálne nespĺňa požiadavky, ktoré sú v katolíckej cirkvi vyžadované od krstného rodiča, môže pri krste figurovať ako „svedok krstu“.