Kaplnky

kaplnka sv. Anny

Kaplnka sv. Anny

     Prvý špitál a chudobinec mesta bol umiestnený v budove, v ktorej sa nachádza i dnešná kaplnka sv. Anny. Dlhé desaťročia tu liečili infekcie chorých z mesta a okolia. Budova, ktorá videla mnoho ľudského utrpenia bola postavená v 18. storočí. Nesie prvky barokového a klasicistického slohu.


 

 

 


kaplnka sv. JozefaKaplnka sv. Jozefa

     Kaplnka so zajímavou architektonicko-výtvarnou koncepciou bola postavená v roku 1741 barónom A. Zichym.

     Obnovená v roku 2016.