Sviatosť zmierenia

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ (Jn 20, 19-23)

 

Sviatosť pokánia, nazývaná aj svätá spoveď alebo sviatosť zmierenia, odpustenia, obrátenia, je prostriedkom k tomu, aby človeku boli odpustené hriechy. Človek sa ňou obracia k Bohu, vyznáva svoje hriechy a ľutuje ich. Sviatosť pokánia patrí medzi uzdravujúce sviatosti (spolu so sviatosťou pomazania chorých). Veriaci je povinný aspoň raz v roku sa vyspovedať.

Ako sa uskutočňuje

Človek hriechy vyzná pred kňazom pri individuálnej osobnej spovedi, úprimne ich oľutuje  a vykoná zadosťučinenie (modlitba, milodar, služba blížnemu, skutok milosrdenstva, odriekanie, trpezlivé prijímanie kríža). Zadosťučinenie je potrebné učiniť, lebo svojim hriechom môže človek ublížiť, preto je potrebné škodu napraviť, napríklad vrátiť ukradnutú vec, ospravedlniť sa za urážky a podobne. Človek má napraviť spáchané zlo, ak je to možné. Zadosťučinenie je dôležité, pretože následkom hriechu je trest a vina. Pri svätej spovedi sa odpúšťa celá vina, večný trest a časť časného trestu. Ťažký hriech nás vzdiali od Boha a naruší naše spoločenstvo s ním.

Kto vysluhuje sviatosť pokánia

Kňaz udelí veriacemu pri svätej spovedi rozhrešenie, ktoré ho oslobodí od hriechu. Ježiš udelil apoštolom moc odpúšťať hriechy: Sväté Písmo – Jn 20, 23 “Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu zadržíte, budú mu zadržané.”. Preto aj kňazi majú na základe posvätnej vysviacky moc odpúšťať hriechy.

Účinky sviatosti pokánia:

  1. Odpustenie hriechov
  2. Odpustenie večného trestu
  3. Uvedenie do stavu Božej milosti – milosť posväcujúca
  4. Zmierenie s Bohom a Cirkvou
  5. Pokoj v duši a spokojnosť vo svedomí

Sviatosť zmierenia v našej farnosti vysluhujeme:

Pondelok a streda:

– od 6:30 do 6:55 v kaplnke sv. Anny

Utorok a štvrtok:

– od 17:30 do 17:55  v kaplnke sv. Anny  (v zimnom období od 16:30 do 16:55)

Piatok:

– od 16:30 do 16:55 v kostole sv. Rozálie

– od 17:30 do 17:55 v kostole sv. Rozálie (počas letných školských prázdnin)

Sobota:

– od 17:30 do 17:55  v kostole sv. Rozálie  (v zimnom období od 16:30 do 16:55)

Nedeľa:

– od 8:30 do 8:50 v bazilike sv. Ondreja

– od 16:30 do 16:55 v bazilike sv. Ondreja 

 

Chorí a starí vo farnosti:

________________________________________________