Lectio Divina

– Čas: streda od 17:00 – 19:00

– Miesto: fara, miestnosť č. 2

– Čo robíme: Naše stretnutia sú určené pre kohokoľvek z farnosti, kto túži v spoločenstve čítať a zdieľať sa o prečítanom Božom slove. Snažíme sa objavovať praktickú a jednoduchú cestu duchovného života, založenú na Božom slove. Čítania Božieho slova pre všedné i sviatočné dni sa nám stávajú knihou, ktorá posilňuje našu vieru v každodennú modlitbu. Lectio divina nie je určené iba pre nejakú elitu, ale pre všetkých kresťanov a pre celú cirkev – veď Božie slovo patrí všetkým. Ide o osobné stretnutie medzi človekom a Bohom, o naplnenie života Božím slovom, ktoré počúvame, vnútorne sa snažíme prijímať ho a ono sa v nás premieňa na modlitbu. Svoje každodenné povinnosti tak môžeme lepšie napĺňať Božou prítomnosťou.

V KOMÁRNE SME PRIVÍTALI NOVÉHO P. KAPLÁNA V sobotu večer, 1. júla 2017 malo naše farské spoločenstvo v kostole sv. Rozálie možnosť spoznať vdp. MILANA CEHLÁRIKA, ktorý doteraz pôsobil vo farnosti Piešťany. K záveru jeho prvej svätej omše v Komárne sme ho srdečne privítali. Na …

Druhý štvrtok po Turíciach – Zoslaní Ducha Svätého, 15. júna 2017, na slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi sme v našej farnosti v Komárne prežívali významné chvíle. Z poverenia o. kanonika Róberta Kissa bola obnovená tradícia slovensko-maďarskej eucharistickej procesie. Veriaci zo spoločenstiev maďarskej i slovenskej časti farnosti boli ním …

  Dňa 4.10.2016 naše spoločenstvo Lectio Divina v Komárne absolvovalo posvätné čítanie Sv.Písma v Horných Orešanoch v RÁDe sv. Benedikta, Klauzúrnej komunite mníšok benediktínok Kláštora Najsv. Bohorodičky. Srdečná vďaka a chvála nášmu Bohu a Spasiteľovi za sestričky, vďaka za požehnané chvíľe strávené spolu na Lectio …

PÁN DEKAN LADISLAV ELEK, ktorý v našej farnosti pôsobil uplynulých sedem rokov, sa dnes 28. 8. 2016 s našou farnosťou oficiálne rozlúčil. V dnešnú poslednú augustovú nedeľu sa svätá omša o 9:00 hod. niesla v duchu rozlúčky. Milo sme spomínali na stretnutia s o. Ladislavom. Poďakovali sme sa mu za jeho citlivý …

V sobotu sme sa opäť stretli ako spoločenstvo Lectio Divina na fare od 14:30 – 16:30 hod. V dobrom nás veľmi povzbudila návšteva o. Róberta Kissa, biskupského vikára Trnavskej arcidiecézy. Sme vďační o.Róbertovi Kissovi za jeho prítomnosť na celom rozjímaní nad Božím slovom. Ďakujeme za …

Víkend Emanuel-Boh s nami. V sobotu na fare sme v čase od 14:30-16:00 hod. rozjímali nad slovami od evanjelistu Jána (13, 34-35). Víkend vyvrcholil celodennou obnovou v Novej Stráži na chate v ktorej nás hostil náš brat Zoltán. Nedeľa sa začala Sv.Omšou o 9:00 hod. …

Celoslovenský Biblický projekt – “Noc čítania Biblie 2016 v mimoriadnom Roku milosrdenstva”, prebehol tento rok 8. apríla 2016, piatok v noci, čítaním Evanjelia podľa Lukáša. Motto VI. ročníka projektu bolo: „Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec,  a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku …

1 2