Lectio Divina

– Čas: streda od 17:00 – 19:00

– Miesto: fara, miestnosť č. 2

– Čo robíme: Naše stretnutia sú určené pre kohokoľvek z farnosti, kto túži v spoločenstve čítať a zdieľať sa o prečítanom Božom slove. Snažíme sa objavovať praktickú a jednoduchú cestu duchovného života, založenú na Božom slove. Čítania Božieho slova pre všedné i sviatočné dni sa nám stávajú knihou, ktorá posilňuje našu vieru v každodennú modlitbu. Lectio divina nie je určené iba pre nejakú elitu, ale pre všetkých kresťanov a pre celú cirkev – veď Božie slovo patrí všetkým. Ide o osobné stretnutie medzi človekom a Bohom, o naplnenie života Božím slovom, ktoré počúvame, vnútorne sa snažíme prijímať ho a ono sa v nás premieňa na modlitbu. Svoje každodenné povinnosti tak môžeme lepšie napĺňať Božou prítomnosťou.