1. sväté prijímanie – deti

Milí rodičia,

pri narodení Vášho syna, dcéry ste prijali toto dieťa ako Boží dar. Vám, ako rodičom, Boh na istý čas toto dieťa zveril. Pri krste, ste spolu s krstnými rodičmi Bohu sľúbili, že budete pomáhať Vášmu dieťaťu pri uvádzaní do kresťanského života a že ho vychováte v katolíckom náboženstve. V tejto náročnej a zodpovednej úlohe, nie ste sami. Pomocnú ruku Vám rovnako podáva i spoločenstvo Cirkvi. A práve tým, chce byť aj táto PONUKA PRÍPRAVY VÁŠHO DIEŤAŤA NA 1. SVÄTÉ PRIJÍMANIE. Nie je to náhrada, prebratie zodpovednosti za Vás… – je to iba ponúknutá pomoc zo strany Cirkvi, nášho farského spoločenstva, v napĺňaní prísľubu, ktorý ste dali Bohu pri krste. Ak túto pomoc prijmete, vieme si túto spoluprácu predstaviť takto:

1. Hlavným príkladom pre Vaše dieťa, je samotný kresťanský život Vašej rodiny (spoločná modlitba, návšteva svätých omší, život viery, vzťahy lásky i dôvery medzi Vami, spôsob riešenia náročných situácií, komunikácia medzi rodičmi navzájom i spolu s deťmi, systém pravidiel, odovzdávania zodpovednosti, …).

2. Pomoc s duchovnou prípravou na prijatie Sviatosti zmierenia a Eucharistie v rámci ročného plánu na hodinách náboženstva vo všetkých našich školách, na to určeným a kompetentným kňazom alebo katechétom.

3. Mimoškolské aktivity s ponukou týždenných svätých omší za účasti detí („detské“ sväté omše sú počas školského roka v piatok o 17-tej v kostole sv.Rozálie), ako aj  výletov a táborov vedených.