Kňazi

Súčasní kňazi vo farnosti:

Funkcia Meno
Správca farnosti, dekan vsdp. Róbert Kiss, kanonik
Kaplán pre slovenských veriacich vdp. Maciej Krzysztof Wojtal
Kaplán pre maďarských veriacich vdp. Ernő Molnár
Výpomocný duchovný vdp. Alexander Šimek
Správca UPC a výpomocný duchovný
Duchovná správa cirkevnej školy Marianum
Správca Rádia Mária a výpomocný duchovný vdp. Lórant Lépes

História kňazov pôsobiacich vo farnosti: 

Dekani, farári:

 • vsdp. Kiss Róbert, kanonik, biskupský vikár pre maďarsky hovoriacich veriacich, dekan, farár (2016 – súčasnosť )
 • vdp. Elek Ladislav,  dekan, farár ( 2009 – 2016)
 • vdp. Hudek Rudolf, farár ( 2002 – 2008)
 • vdp. Gajdoš Jozef, (…1954…)
 • Lestár Stephanus, (… – 1940 – 1945 – …)
 • Majer Emericus, (… – 1927 – …)

Kapláni:

 • vdp. Maciej Krzysztof Wojtal, kaplán pre slovensky hovoriacich veriacich (2024 – súčasnosť )
 • vdp. Štefan Gago, kaplán pre slovensky hovoriacich veriacich (2021 – 2024 )
 • vdp. Radovan Rajčák, kaplán pre slovensky hovoriacich veriacich (2020 – 2021)
 • vdp. Milan Cehlárik, kaplán pre slovensky hovoriacich veriacich (2017 – 2020)
 • vdp. Molnár Ernő,  kaplán pre maďarsky hovoriacich veriacich (2016 – súčasnosť )
 • vdp. Rudolf Kopinec, kaplán pre slovensky hovoriacich veriacich (2014 – 2017 )
 • vdp. Fehér Tibor, kaplán pre maďarsky hovoriacich veriacich (2014 – 2015)
 • vdp. Nagy Peter, ml., kaplán pre maďarsky hovoriacich veriacich (2014)
 • vdp. Peter Palušák, kaplán pre slovensky hovoriacich veriacich (2012 – 2014)
 • vdp. Ivan Ružička, kaplán pre slovensky hovoriacich veriacich (2011 – 2012)
 • vdp. Peter Švec, kaplán pre slovensky hovoriacich veriacich (2010 – 2011)
 • vdp. Martin Ferenc, kaplán pre slovensky hovoriacich veriacich (2009 – 2010)
 • vdp. Jozef Schwarz, kaplán pre slovensky hovoriacich veriacich (2008 – 2009)
 • vdp. Nagy Peter, kaplán pre maďarsky hovoriacich veriacich (2008 – 2012)
 • vdp. Szlovák Marián, kaplán pre maďarsky hovoriacich veriacich ( – 2012)
 • vdp. František Bačík, kaplán pre slovensky hovoriacich veriacich (2006 – 2008)
 • vdp. Štefan Šoka, kaplán pre slovensky hovoriacich veriacich (2004 – 2006)
 • vdp. Rastislav Nitran, kaplán pre slovensky hovoriacich veriacich (2002 – 2004)
 • vdp. Peter Križan, kaplán pre slovensky hovoriacich veriacich (2000 – 2002)
 • vdp. Jozef Dúc, kaplán pre slovensky hovoriacich veriacich (1999 – 2000)
 • vdp. Roman Fridrych, kaplán pre slovensky hovoriacich veriacich (1998 – 1999)
 • vdp. Benjamín Kosnáč, kaplán pre slovensky hovoriacich veriacich (1996 – 1998)
 • vdp. Vladimír Palkovič, kaplán pre slovensky hovoriacich veriacich (1994 – 1996)
 • vdp. Miloslav Madola, kaplán pre slovensky hovoriacich veriacich (1993 – 1994)
 • vdp. Milan Hajdin, (…1954…)
 • Kátai Emericus,  (… – 1945 – …)
 • Restály Michael, (… – 1945 – …)
 • Papp Franciscus, (… – 1945 – …)
 • Bálint Stephanus, (1941 – 1945 – …)
 • Pákai Gabriel, (… – 1943 – …)
 • Szűllő Rudolphus, (… – 1943 – …)
 • Pányik Josephus, (… – 1940 – 1941 – …)
 • Dombi Francisus, (… – 1940 – 1941 – …)
 • Brinzik Josephus, (… – 1940 – 1941 – …)
 • Lehmann Emericus, (… – 1940 – …)

Iné služby vo farnosti:

 • vdp. Alexander Šimek, výpomocný duchovný (2006 – 2008),  (2016 – …)
 • vdp. János Karaffa, správca UPC a výpomocný duchovný
 • vdp. Peter Nagy, ml., duchovná správa cirkevnej školy Marianum
 • vdp. Fehér Tibor, duchovná správa cirkevnej školy Marianum
 • vdp. Peter Nagy, duchovná správa cirkevnej školy Marianum
 • vdp. Lórant Lépes, správca Rádia Mária, výpomocný duchovný
 • dp. Nagy Peter, ml., diakon (2013)