Kňazi

Súčasní kňazi vo farnosti:

Funkcia Meno
Správca farnosti, dekan vsdp. Róbert Kiss, kanonik
Kaplán pre slovenských veriacich vdp. Štefan Gago
Kaplán pre maďarských veriacich vdp. Ernő Molnár
Výpomocný duchovný vdp. Alexander Šimek
Správca UPC a výpomocný duchovný
Duchovná správa cirkevnej školy Marianum
Správca Rádia Mária a výpomocný duchovný vdp. Lórant Lépes

História kňazov pôsobiacich vo farnosti: 

Dekani, farári:

 • vsdp. Kiss Róbert, kanonik, biskupský vikár pre maďarsky hovoriacich veriacich, dekan, farár (2016 – súčasnosť )
 • vdp. Elek Ladislav,  dekan, farár ( 2009 – 2016)
 • vdp. Hudek Rudolf, farár ( 2002 – 2008)
 • vdp. Gajdoš Jozef, (…1954…)
 • Lestár Stephanus, (… – 1940 – 1945 – …)
 • Majer Emericus, (… – 1927 – …)

Kapláni:

 • vdp. Štefan Gago, kaplán pre slovensky hovoriacich veriacich (2021 – súčasnosť )
 • vdp. Radovan Rajčák, kaplán pre slovensky hovoriacich veriacich (2020 – 2021)
 • vdp. Milan Cehlárik, kaplán pre slovensky hovoriacich veriacich (2017 – 2020)
 • vdp. Molnár Ernő,  kaplán pre maďarsky hovoriacich veriacich (2016 – súčasnosť )
 • vdp. Rudolf Kopinec, kaplán pre slovensky hovoriacich veriacich (2014 – 2017 )
 • vdp. Fehér Tibor, kaplán pre maďarsky hovoriacich veriacich (2014 – 2015)
 • vdp. Nagy Peter, ml., kaplán pre maďarsky hovoriacich veriacich (2014)
 • vdp. Peter Palušák, kaplán pre slovensky hovoriacich veriacich (2012 – 2014)
 • vdp. Ivan Ružička, kaplán pre slovensky hovoriacich veriacich (2011 – 2012)
 • vdp. Peter Švec, kaplán pre slovensky hovoriacich veriacich (2010 – 2011)
 • vdp. Martin Ferenc, kaplán pre slovensky hovoriacich veriacich (2009 – 2010)
 • vdp. Jozef Schwarz, kaplán pre slovensky hovoriacich veriacich (2008 – 2009)
 • vdp. Nagy Peter, kaplán pre maďarsky hovoriacich veriacich (2008 – 2012)
 • vdp. Szlovák Marián, kaplán pre maďarsky hovoriacich veriacich ( – 2012)
 • vdp. František Bačík, kaplán pre slovensky hovoriacich veriacich (2006 – 2008)
 • vdp. Štefan Šoka, kaplán pre slovensky hovoriacich veriacich (2004 – 2006)
 • vdp. Rastislav Nitran, kaplán pre slovensky hovoriacich veriacich (2002 – 2004)
 • vdp. Peter Križan, kaplán pre slovensky hovoriacich veriacich (2000 – 2002)
 • vdp. Jozef Dúc, kaplán pre slovensky hovoriacich veriacich (1999 – 2000)
 • vdp. Roman Fridrych, kaplán pre slovensky hovoriacich veriacich (1998 – 1999)
 • vdp. Benjamín Kosnáč, kaplán pre slovensky hovoriacich veriacich (1996 – 1998)
 • vdp. Vladimír Palkovič, kaplán pre slovensky hovoriacich veriacich (1994 – 1996)
 • vdp. Miloslav Madola, kaplán pre slovensky hovoriacich veriacich (1993 – 1994)
 • vdp. Milan Hajdin, (…1954…)
 • Kátai Emericus,  (… – 1945 – …)
 • Restály Michael, (… – 1945 – …)
 • Papp Franciscus, (… – 1945 – …)
 • Bálint Stephanus, (1941 – 1945 – …)
 • Pákai Gabriel, (… – 1943 – …)
 • Szűllő Rudolphus, (… – 1943 – …)
 • Pányik Josephus, (… – 1940 – 1941 – …)
 • Dombi Francisus, (… – 1940 – 1941 – …)
 • Brinzik Josephus, (… – 1940 – 1941 – …)
 • Lehmann Emericus, (… – 1940 – …)

Iné služby vo farnosti:

 • vdp. Alexander Šimek, výpomocný duchovný (2006 – 2008),  (2016 – …)
 • vdp. János Karaffa, správca UPC a výpomocný duchovný
 • vdp. Peter Nagy, ml., duchovná správa cirkevnej školy Marianum
 • vdp. Fehér Tibor, duchovná správa cirkevnej školy Marianum
 • vdp. Peter Nagy, duchovná správa cirkevnej školy Marianum
 • vdp. Lórant Lépes, správca Rádia Mária, výpomocný duchovný
 • dp. Nagy Peter, ml., diakon (2013)