Milosrdný samaritán a môj blížny.

Žijú medzi nami bez veľkých ovácií, pátosu, slávy a
obetujú svoje modlitby, utrpenie z lásky k Bohu
a blížnym.Týmto malým filmom sme chceli vzdať vďaku
a poukázať na to, že medzi nami nachádzame takých, čo 
poznajú pojem obety za svojich blížnych. Film hrajú 
herci amatéri a o dramatizáciu sa postaral Filip Szöllösi.

Námet je braný zo skutočnej udalosti. 
V roku Božieho milosrdenstva sme sa snažili spracovať
tému milosrdenstva aj takouto malou filmovou tvorbou.

 (K spusteniu filmu kliknite na obrazok pod textom).
AddTextToPhoto(1-2-2016-10-52-3)