Miništranti farnosti

Slovo “miništrant” pochádza z latinského slova ,,Ministráre“ a znamená slúžiť. Miništrovaním teda rozumieme posluhovať pri Pánovom oltári, slúžiť pri slávení eucharistickej obety, pri vysluhovaní sviatostí i pri ostatných liturgických úkonoch a obradoch.
Miništranti sú chlapci, muži vybratí spomedzi ľudí na túto službu, ktorí so živou vierou a s nezištnou láskou pomáhajú biskupom, kňazom a diakonom pri slávení posvätnej liturgie.

 V sobotu, 18. februára 2017 sme traja miništranti našej farnosti pod vedením pána kaplána Rudolfa Kopinca absolvovali výlet do malej dedinky s názvom Trstice. Boli sme tam z dôvodu návštevy bývalého pána dekana našej farnosti, vdp. Ladislava Eleka. Privítal nás vo svojom novom pôsobisku, na …

V čase od 18. – 24. júla 2016 som sa zúčastnil celoslovenského miništrantského tábora Tymian 2016. Každý ročník tábora je zameraný na nejakú tému (napr.: Hrdinovia z Valdocca 2015, Benediktíni 2014, Metodov odkaz 2013). Na 19. ročník tábora bola zvolená téma “Tarzícius” ako “Miništrant v službách …

Štyria miništranti našej farnosti, dostali ako odmenu za ich umiestnenie v miništrantskej súťaži, ponuku miništrovať priamo s otcom arcibiskupom. Viac o tom sa dočítate v tomto príspevku jedného z nich. Včera (24.3.2016) sme sa 4 miništranti, Béla, Filip, Emanuel a Martin, zúčastnili na sv. omši svätenia …

  KONEČNÉ BODOVANIE MINIŠTRANTSKEJ SÚŤAŽE NÁJDETE TU – link AKTUÁLNA DOCHÁDZKA V MINIŠTROVANÍ JE TU – link  

28. 6. 2015 sa uskutočnil miništrantský pingpongový turnaj, ktorým sme zakončili tento školský rok. Na prvých miestach sa umiestnili Viktor Molnár (1), Matúš Bolemant (2) a Andrej Jankovič (3). Andrej pre nás zabezpečil aj priestory CVČ. kde sa turnaj odohral, za čo mu pekne ďakujeme. …