Miništranti

Slovo “miništrant” pochádza z latinského slova ,,Ministráre“ a znamená slúžiť. Miništrovaním teda rozumieme posluhovať pri Pánovom oltári, slúžiť pri slávení eucharistickej obety, pri vysluhovaní sviatostí i pri ostatných liturgických úkonoch a obradoch.
Miništranti sú chlapci, muži vybratí spomedzi ľudí na túto službu, ktorí so živou vierou a s nezištnou láskou pomáhajú biskupom, kňazom a diakonom pri slávení posvätnej liturgie.