Lectio divina fara Komárno

1 Comment on Lectio divina fara Komárno

 1. Vďaka Robko za zvečnenie požehnaných chvíl 86 sobôt od septembra 2015 až dodnes.
  Prečo sa modlím modlitbu Svätého Písma metódou Lectio Divina vo farskom spoločenstve?
  Preto, lebo v tejto modlitbe ma svojim slovom oslovuje živý Boh, prítomný v slovách Svätého Písma. Počas modlitby pozorne počúvam toto živé Božie slovo, ktorým ma Boh oslovil. Na základe tohto slova sa porozprávam s Pánom v modlitbe pokánia, v modlitbe vďaky, prosby a slovami chvály Božej veľkosti.
  Pýtam sa, akú zmenu chce mať Pán v mojom živote na základe tohto slova? Na Pánovo slovo odpoviem prijatím Božej vôle a zmenou svojho každodenného života.
  Živé Božie Slovo má silu nás zmeniť aj v hĺbke ľudského srdca a duše. Postupne ale viditeľne vytvára z nášho modlitbového spoločenstva živé farské spoločenstvo sŕdc :-)
  SRDEČNE VÁS POZÝVAM POMODLIŤ SA S NAMI LECTIO DIVINA. PRESVEDČTE SA, AKÝ DOBRÝ JE PÁN. Mária

Leave a comment

Your email address will not be published.


*