Sväté prijímanie chorým

„Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.“ (Jak 5, 14-15)

Cirkev mala vždy vo veľkej úcte tých svojich členov, ktorí sa utrpením pripodobňovali samému Kristovi. Preto ich v chorobe zahŕňa láskyplnou starostlivosťou, ktorú im preukazuje nielen tým, že chorých navštevuje, ale aj tým, že im sviatosťou pomazania poskytuje úľavu, Eucharistiou ich posilňuje, modlí sa za nich a v posledných chvíľach života ich osobitným spôsobom odporúča Bohu.

V našej farnosti navštevujeme chorých, starých a nevládnych priamo v ich domácnostiach, obyčajne v prvý štvrtok  a piatok v mesiaci (9:00 – 16:00). Nahlásiť takto chorého človeka môžete buď osobne vo farskej kancelárii (pracovné dni od 8:00 – 12:00)