Prvoprijímajúce deti

– Termíny stretnutí: Nedele 16.10., 27.11. 2016, 22.1., 19.2., 19.3., 30.4. 2017, vždy so začiatkom o 15:00 hod. (do 16:45 hod.) na fare.
– Vedúci mesačných stretnutí s rodičmi: p. kaplán, manželia Baránkovi, manželia Valíčekovi
– Vedúci mesačných stretnutí s deťmi: Manželia Jankovičovi
– Kontakt: 0914 253 404 (kaplán)

_______________

– Okrem týchto mesačných stretnutí prípravy s rodičmi a deťmi, majú deti možnosť účasti na pravidelných týždenných stretnutiach pre deti (eRko) na našej fare, v nedeľu o 14:00 hod.
– Sväté omše pre deti sú v našej farnosti počas školského roka v utorky o 17:00 hod.
– Rorátne sv. omše pre deti v čase adventu začínajú v stredy ráno o 6:00 hod., po nich máme s rodičmi a deťmi spoločné raňajky na fare.

Zvykom na Slovensku je, že deti pristupujú k prvému svätému prijímaniu v tretej triede základnej školy. V septembri sa aj moja dcéra rozhodla, že chce prijať túto sviatosť. Náš prvý krok viedol na faru, kde sme sa zoznámili, dostali sme plán stretnutí detí a rodičov. Súčasťou nášho farského …

Naša farnosť sv. Ondreja v Komárne sa zúčastnila aj tento rok v sobotu 20.5.2017 púte detí a rodín našej farnosti za Blahoslavenou Pannou Máriou do Marianky, kde sa nachádza Svätá studňa, Krížová cesta a Bazilika Narodenia Panny Márie. Púte sa zúčastnili nielen deti, ale aj dospelí. Najlepší …

Druhá májová nedeľa (14.5.2017) bola pre našu farnosť slávnostná, keďže 14 detí prvýkrát pristúpilo k oltáru, aby prijalo sviatosť Oltárnu. Nadšenie detí s blížiacim sa dňom prvého svätého prijímania stúpalo. Rodičia aj deti žili prípravami už od piatku, kedy absolvovali nácvik a pristúpili k sviatosti zmierenia. Úsilie pána kaplána, pani …

– Zraz: pred Domom Matice Slovenskej – Odchod: o 7:00 hod. –  Príchod: približne o 18:00 hod. –  Kontaktná osoba: p. Bundová (0940 214 238) –  Cena dopravy: 8 ,- eur / osoba (platí sa u pani Bundovej)  Program:  turistická trasa  Rača – Marianka,pešia púť cca 2 a pol hodiny do Mariánky, …

  Milí rodičia. Aj v tomto roku Vám naša farnosť ponúka pomoc v príprave Vášho dieťaťa na 1. sväté prijímanie. Ak túto pomoc prijmete, tento rok sa môže stať veľmi intenzívnou „duchovnou prípravou“ pre celú Vašu rodinu. Pozývame Vás, aby ste sa aktívne zapojili do diania a života …

Púť do Marianky V sobotu 21. 5. 2016 sa uskutočnila púť do Marianky. Išiel plný autobus. Putovali sme takmer 3 hodiny. Ale oplatilo sa! Naše putovanie bolo spestrené aj desiatimi stanovišťami, kde sme spolu riešili úlohy, a neminula nás ani sladká odmena. Hneď po príchode do …

Dňa 15. 5. 2016 sa konala v našej farnosti, v kostole sv. Ondreja v Komárne, Slávnosť prvého svätého prijímania. Ako každé dieťa, aj ja som túžobne a s nadšením očakávala tento veľký deň. Počas celého roka som s pomocou svojich rodičov, pani katechétky a Pána …

1 2