Prvoprijímajúce deti

Rodičia, ktorí majú záujem o prihlásenie svojho dieťaťa na prípravu k prvému sv. prijímaniu si budú môcť vyzdvihnúť prihlášku osobne u p. kaplána začiatkom každého školského roka.
Vyplnená prihláška sa odovzdáva spolu s krstným listom (ak bolo dieťa krstené v Komárne, tak krstný list netreba) počas úradných hodín na farskom úrade (pondelok-piatok 8:00 – 12:00), katechétke na hodine náboženstva.

Podmienky prípravy a pripustenia k prvému sv. prijímaniu:

1. Navštevovanie hodín náboženskej výchovy v rámci školy.
2. Pravidelná účasť na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok.
(Deti dostanú malý zošit, kde si budú dávať podpisovať účasť.)
3. Účasť detí na sv. omšiach, ktoré budú vždy v piatok o 17:00 v kostole sv. Rozálie v Komárne.