Prvoprijímajúce deti

Rodičia, ktorí majú záujem o prihlásenie svojho dieťaťa na prípravu k prvému sv. prijímaniu si budú môcť vyzdvihnúť prihlášku osobne u p. kaplána začiatkom každého školského roka.
Vyplnená prihláška sa odovzdáva spolu s krstným listom (ak bolo dieťa krstené v Komárne, tak krstný list netreba) počas úradných hodín na farskom úrade (pondelok-piatok 8:00 – 12:00), katechétke na hodine náboženstva.

Podmienky prípravy a pripustenia k prvému sv. prijímaniu:

1. Navštevovanie hodín náboženskej výchovy v rámci školy.
2. Pravidelná účasť na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok.
(Deti dostanú malý zošit, kde si budú dávať podpisovať účasť.)
3. Účasť detí na sv. omšiach, ktoré budú vždy v piatok o 17:00 v kostole sv. Rozálie v Komárne.

Naša farnosť sv. Ondreja v Komárne sa zúčastnila aj tento rok v sobotu 20.5.2017 púte detí a rodín našej farnosti za Blahoslavenou Pannou Máriou do Marianky, kde sa nachádza Svätá studňa, Krížová cesta a Bazilika Narodenia Panny Márie. Púte sa zúčastnili nielen deti, ale aj dospelí. Najlepší …

Druhá májová nedeľa (14.5.2017) bola pre našu farnosť slávnostná, keďže 14 detí prvýkrát pristúpilo k oltáru, aby prijalo sviatosť Oltárnu. Nadšenie detí s blížiacim sa dňom prvého svätého prijímania stúpalo. Rodičia aj deti žili prípravami už od piatku, kedy absolvovali nácvik a pristúpili k sviatosti zmierenia. Úsilie pána kaplána, pani …

– Zraz: pred Domom Matice Slovenskej – Odchod: o 7:00 hod. –  Príchod: približne o 18:00 hod. –  Kontaktná osoba: p. Bundová (0940 214 238) –  Cena dopravy: 8 ,- eur / osoba (platí sa u pani Bundovej)  Program:  turistická trasa  Rača – Marianka,pešia púť cca 2 a pol hodiny do Mariánky, …

Púť do Marianky V sobotu 21. 5. 2016 sa uskutočnila púť do Marianky. Išiel plný autobus. Putovali sme takmer 3 hodiny. Ale oplatilo sa! Naše putovanie bolo spestrené aj desiatimi stanovišťami, kde sme spolu riešili úlohy, a neminula nás ani sladká odmena. Hneď po príchode do …

Dňa 15. 5. 2016 sa konala v našej farnosti, v kostole sv. Ondreja v Komárne, Slávnosť prvého svätého prijímania. Ako každé dieťa, aj ja som túžobne a s nadšením očakávala tento veľký deň. Počas celého roka som s pomocou svojich rodičov, pani katechétky a Pána …

   Rozpis nácvikov a vysluhovania sviatosti zmierenia, v Kostole sv. Ondreja, pred Prvým svätým prijímaním   10.5. (utorok)  – 17:00 hod.    – sv. omša                              – prebratie šiat na 1. sv. prijímanie         …

Niet väčšej odmeny pre darujúceho, ako úprimná radosť a vďačnosť obdarovaného. Aj preto by sme radi i v tomto roku putovali za našou Nebeskou Matkou a jej Synom do Marianky pri Bratislave.  Že vraj si človek ani poriadne nedokáže v zhone uvedomiť, za čo všetko má byť …

JEŽIŠ SA DARUJE PRE NAŠU RODINU Posledné stretnutie s deťmi sme začali spoločnou modlitbou. Na papierový kvietok sme napísali svoje meno a nalepili ho na lúku. Tá sa zaplnila kvietkami rôznych farieb, ktoré symbolizovali naše prvoprijímajúce deti. Aby sme sa dobre pripravili, mali čisté a …

EUCHARISTIA – CHLIEB ŽIVOTA Na aprílovom stretnutí sme sa s deťmi venovali sv. omši, ktorá je stredobodom nášho duchovného života. Hovorili sme najmä o bohoslužbe slova, v ktorej sa nám prihovára Boh a praje si, aby sme toto jeho slovo čítali, počúvali a podľa neho …

1 2