Modlitba lektora a rady lektorom

Modlitba lektora Božieho slova

Všemohúci Bože, ty si ma pozval k službe lektora,

požehnaj ma, aby som zreteľne prednášal(a) slová Svätého písma

a svojím životom svedčil(a) o tom, čo ústami prednášam.

Amen.

::

Všemohúci Bože, ty si ma prijal do služby lektora,

požehnaj ma, aby som jasne čítal(a) slová Svätého písma a podľa nich aj žil(a).

Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.

::

Pane, hľa stojím pred veľkým tajomstvom tvojho Slova, ktoré mám odovzdávať iným. 

Očisť moje pery od každej nečistoty, urob ma svojim nástrojom,

aby som ťa prinášal(a) ľuďom v srdci, v dlaniach, na perách.

Amen.

::

__________________

 

– Čítanie si treba vopred vždy prečítať. Treba sa s textom oboznámiť, snažiť sa ho pochopiť, hľadať najvhodnejšiu formu prednesu. Boh chce prehovoriť mojimi ústami a mojim srdcom k svojmu ľudu. (Najmä nedeľné čítanie je potrebné si aj premyslieť, premeditovať.) 

 

– Treba dbať na úpravu svojho zovňajšku (vhodné oblečenie). Pred sv. omšou príde lektor do sakristie včas, nie na poslednú chvíľu. Tu si ešte pozrie text v lekcionári. Je vhodné ešte pred začatím omše pomodliť sa súkromne modlitbu lektora. 

 

– Počas sv. omše sedí lektor na vhodnom mieste blízko ambony. 

 

– Pred čítaním si uvedomí, čo ide robiť. Môže si v duchu povedať prosbu, napr.: „Pane, pomáhaj mi v tejto službe, aby som ju konal na tvoju slávu.“ 

 

– Začne čítať, až keď sa všetci usadia a nastane ticho. Druhé čítanie začína čítať hneď po skončení spevu žalmu. 

 

– Lektor číta posvätný text – Božie slovo, nahlas, zreteľne a pomaly. Uvedomuje si, že nečíta len pre seba, ale pre tých, ktorí sú na bohoslužbe. 

 

– Nadpis „Čítanie z knihy…“  a výzvu na konci „Počuli sme Božie slovo“  treba oddeliť od ostatného textu krátkou pauzou. Až po odpovedi ľudu lektor odíde späť na svoje miesto.

 

– Ak lektor má svoje miesto blízko ambony a neprechádza popred svätostánok ani popred oltár, nerobí žiadne gestá (pokľaknutie, úklon), kráča priamo k ambone.

 

__