Prijatie Eucharistie – dospelí

Katechéza pokrstených dospelých na iniciačné sviatosti

– Príprava na prijatie Eucharistie tých dospelých, ktorí boli pokrstení v detstve, ale nedostali kresťanskú výchovu, si vyžaduje dlhší čas. Cieľom prípravy je posilniť ich kresťanský život vhodnou katechézou.

– Usporiadanie katechézy zväčša zodpovedá usporiadaniu katechézy určenej pre katechumenov.

– Obdobie katechézy nech sa primerane vloží do liturgického roka v podobnom trvaní ako pri katechumenáte. Celá formácia zvyčajne vrcholí počas Veľkonočného obdobia.

______________________

Účasť na Eucharistii spojená so vstupom do Katolíckej cirkvi

– Pokrstení kresťania, ktorí žiadajú aj prijatie do Katolíckej cirkvi, majú sa na tento vstup pripraviť katechetickým poučením a duchovnou prípravou.

– Katechéza má zahŕňať ucelenú náuku Katolíckej cirkvi a vysvetlenie rozdielov.

– Sviatosť krstu sa nemá opakovať. Nedovoľuje sa udeliť krst znova podmienečne, iba ak pretrvávajú vážne pochybnosti o jeho fakte či platnosti.

– Keďže prijatie dospelého do plného spoločenstva Katolíckej cirkvi znamená zároveň účasť na Eucharistii a jej prijímanie, tí, ktorí majú prekážku pre prijímanie Eucharistie (napr. žijú v neplatnom manželstve) nemôžu byť prijatí do plného spoločenstva Cirkvi, kým nepominie prekážka pre prijímanie Eucharistie.

– V prípade veriacich východných cirkvi (pravoslávnej) stačí zložiť vyznanie viery ako ho stanovila Katolícka cirkev. Členovia východných cirkví sa zaradzujú do gréckokatolíckej cirkvi, to znamená ponechávajú si svoj obrad.

– Dĺžka obdobia katechizácie nie je časovo vymedzená. Závisí od predchádzajúcich poznatkov kresťanskej viery, individuálneho prístupu a pripravenosti na vstup do Katolíckej cirkvi.