RUŽENCOVÉ BRATSTVO

– Čas: Prvá nedeľa v mesiaci 16:00 – 17:00

– Miesto: fara, miestnosť č. 2

– Čo robíme: Ružencové bratstvo je združenie duchovne zjednotených veriacich, ktorí si osobitným spôsobom uctievajú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, cirkev a svet potrebné dobrá. Cieľom každého člena ružencového bratstva je zároveň snaha o neustály pokrok v láske k Bohu a ľuďom, o neustále premieňanie modlitby na konkrétne skutky. Ak túžite práve po takomto spôsobe prehĺbenia svojho duchovného života, prídite na naše pravidelné mesačné stretnutie, alebo pre viac informácii, kontaktujte p. Valiku Szabóovú – 0902 706 054.

Tešíme sa na Vás.