obraz

( Poviedka ) Otvorili sa dvere. Do miestnosti vošiel bledý poslanec Benedikt, ledabolo pozdravil, a celý roztrasený si sadol do kresla. Asistentka Eva skúmavo pozrela na neho. ,,Dnes som sa druhý krát narodil…,” so široko otvorenými očami povedal. ,,Čo sa stalo?” Sekretárka prerušila prácu, a …