GDPR

Ochrana osobných údajov

KBS
Vitajte na web stránke venovanej ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi na Slovensku.

Zodpovedná osoba

Všetky dokumenty a vzory sú chránené autorským právom. Zverejnené pokyny, dokumenty a vzory môžu používať výlučne subjekty Rímskokatolíckej cirkvi a Gréckokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike, školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti uvedených cirkví a právnické osoby, ktoré si svoju subjektivitu odvodzujú od uvedených cirkví.