VÝZVA NA FINANČNÚ PODPORU!

vector image of euro sign and envelopeProsíme dobrodincov o finančnú podporu rekonštrukcie kostola svätého Ondreja v Komárne! Prispieť môžete v kancelárii farského úradu (Palatínova 11) v pondelok – piatok 8:00 – 12:00 hod., alebo na č. účtu farnosti: 0026384970/0900, alebo do pokladničiek v kostole.  Za váš milodar v mene celej farnosti zo srdca ĎAKUJEME!