Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY  12. – 19. január 2020

 

**    Aj tento rok bolo Komárno súčasťou veľkého diela Dobrej Noviny. Vďaka vašim príspevkom sa vyzbieralo 1028,72 eur. Ďakujeme všetkým deťom, hudobníkom, spevákom a sprevádzajúcim osobám, ktoré využili svoj dar na pomoc iným a sú tak požehnaním pre svojich blížnych.

 

**    Sv. omše cez týždeň  budú v Kaplnke sv. Anny. 

 

**    V kancelárii na fare si môžete nahlásiť úmysly sv. omší. 

 

**    V utorok pozývame deti na detskú sv. omšu o 17:00 hod. v Kaplnke sv. Anny. Zvlášť sú pozvané deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie. 

 

**    Oznamujeme, že tradičný farský ples bude 18. januára 2020 na fare. Viac informácií môžete získať u pani Júlii Bundovej.

**    Animátori KN Vás pozývajú na ples 15. 2. Lístky si môžete kúpiť po slovenskej svätej omši cez víkend u animátorov. Cena je 15 €. Viac info na plagáte.

**    V strede baziliky si môžete zakúpiť časopis bratislavských seminaristov Adsum. Cena je 1 euro. 

 

**    V rámci spoločnej snahy pomôcť bezdomovcom prežiť zimu, veriaci našej katolíckej farnosti sa môžu pripojiť k iniciatíve darovania trvanlivých potravín (konzerv, paštéky). Vaše dary môžete odovzdať v sakristii alebo na fare.

**    Každý týždeň máme v našej farnosti 24 hodinovú adoráciu v Kaplnke sv. Anny vždy od štvrtka 15:00 hod. do piatku 15:00 hod. V zozname tých, ktorí záväzne chodia na adoráciu sú ešte voľné miesta. Kto by mal záujem, môže sa v sakristii zapísať.

 

**    Počas minulého týždňa prispeli darcovia na opravu Baziliky sv. Ondreja sumou 12- EUR (od začiatku roka je to 162,- EUR). 

    Na podporu vzniku novej kaplnky v areáli nemocnice v Komárne darcovia tento týždeň prispeli 120,- Eur (od začiatku roka je to 120,- EUR). Pán Boh zaplať všetkým darcom za ich dobročinnosť!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIRDETÉSEK   2020. január 12 – 19.

 

**        Január 18-án, 19:00 órakor szeretettel várjuk a kedves híveket a hagyományos plébániai bálra. A belépőjegyeket 12,–Eur/fő a plébánia irodájában vagy Hajabács Máriánál lehet megvásárolni. Kérnénk a tombolákra szánt felajánlásokat szintén a pébániai hivatalba vagy a sekrestyébe leadni.

 

**    A hétköznapi esti szentmisék is a Szent Anna kápolnában lesznek megtartva.

 

**        A komáromi Animátorok KN, február 15-én, szeretettel meghívják Önöket a Jótékonysági báljukra (Benefičný ples), a jegyek ára 15 Eur.

 

**    A bazilika közepén 1 Eur megvárásorlhatják a pozsonyi kispapok ADSUM című újságát.

**        A hajléktalanok megsegítésére létrejött segítségnyújtás keretében katolikus plébániánk hívei tartós élelmiszerek (konzervek, pástétomok, kolbász stb.) felajánlásával járulhatnak hozzá a rászorulók megsegítéséhez. Adományaikat a plébánián lehet átadni.

**        A Szent Anna kápolnában csütörtök 15:00-tól péntek 15:00-ig lehetőségünk van  részt venni a 24 órás szentségimádáson. Szeretettel várjuk a híveket!

 

**        A Szent András-bazilika javítására meghirdetett gyűjtés összege az elmúlt héten 12,-  EUR-val gyarapodott (az év kezdete óta összesen 162,- EUR jött össze).

A kórház területén új kápolna kialakítására az adományozók ezen a héten 120.- Eur ajánlottak fel (az év kezdete óta összesen 120,- EUR-t tesz ki). Hálás szívvel köszönjük adományaikat!

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*