Bože náš …

Bože náš, najmilší,
Milosť máš ku všetkým.
Chválim Ťa do výšin,
Tu a zas, zas prosím:

Daj ľuďom vodu čistú,
aj rybám čistú vodu.
My chceme k Tebe prísť tu,
počúvať Tvoju vôľu.

A chceme robiť radosť
Tebe a ľuďom všetkým.
Zabudnime my  na zlosť,
a ľúbme sa na veky.

Ty nemáš žiadnu chybu,
si úplne bez chyby.
Keď ľudia k Tebe prídu,
vieš robiť z lásky divy.

Slabým Ty dávaš silu,
a slepým dávaš zrak.
Ty milosť máš vždy milú.
ja s Tebou nemám strach.