Z knižky KTO JE KRISTUS ?

Prednedávnom som vám trochu predstavil obsah knižky VERIŤ ČI NEVERIŤ

z edície Cesta k pravde. Teraz vám predstavím niečo málo z  obsahu knižky

KTO JE KRISTUS ?

Knižka je z farskej knižnice RKC, ktorá sa nachádza v budove farského úradu

na Palatínovej ulici .

Z obsahu strany č. 5 vyberám: ”  Kresťania o ňom vyznávajú, že je Boh,

ktorý sa stal človekom z lásky k ľuďom, aby ich vykúpil a poučil, čo majú

veriť a ako majú žiť… ”  Autor ešte píše :” V tejto knižke chcem …

… pokračovať a ukázať vám, že ani hlboká viera v Ježiša Krista, Boha,

ktorý sa stal človekom, aby nás poučil a vykúpil, neprekáža, ale pomáha

pri vedeckom poznávaní. Kresťanstvo a veda sa nevylučujú, ale sú

v dokonalom súlade. Keď som vás v prvom príhovore upozorňoval

na úprimnú snahu hľadať pravdu a byť dosť silní podľa poznanej pravdy žiť,

teraz to predpokladám.  Nech vás nič iné nevedie, iba úprimná snaha poznať

pravdu, zamilovať si ju a žiť podľa nej. ”

Na strane č. 7 sa v prvej kapitole okrem iného píše aj toto:”  … sme dokazovali,

že Boh stvoril človeka na to, aby ho urobil účastným na svojej nekonečnej

láske, a tak nekonečne šťastným.  Byť účastným na nekonečnej Božej láske

značí Boha nekonečne milovať. Milovať však môžeme len to, čo rozumom

poznávame ako dobré, lásky hodné. Aby sme mohli splniť svoj životný cieľ

– milovať Boha, a taksa stať nekonečne šťastnými – musíme ho najprv

poznávať. …  Boh chce spásu všetkých ľudí, i keď nie násilím. Rešpektuje

slobodnú vôľu. …  Jeho nekonečná láska k nám ho musela donútiť,

aby prehovoril, aby odhrnul ten nepreniknuteľný závoj, ukrývajúci jeho

božstvo, aby nám dal poznať seba samého i naše poslanie v prítomnom

živote. Musel nám dať najavo, čiže zjaviť , že on je, že my sme jeho deti,

predurčené na nekonečnú blaženosť. … ”

V Obsahu na strane č. 53 je zoznam kapitol:

” Úvod ……………………………………………………………………………………….5

I. ČI BOH NAOZAJ HOVORIL K ĽUĎOM? ………………………………………….7

II. ČI KRISTUS SKUTOČNE ŽIL ?……………………………………………………13

III. ČI JE KRISTUS SKUTOČNE BOH ? …………………………………………….19

A . Dôkaz z rozšírenia kresťanstva …………………………………………………22

B. Dôkaz z hrdinstva mučeníkov……………………………………………………26

C. Dôkaz z lásky ku Kristovi………………………………………………………….32

D. Dôkaz z nenávisti voči Kristovi …………………………………………………36

IV. ČI ZALOŽIL KRISTUS CIRKEV? NEOMYLNÚ UČITEĽKU

A VYSVETLOVATEĽKU BOŽIEHO ZJAVENIA A UČENIA

JEŽIŠA KRISTA ? ……………………………………………………………………..40

Doslov ……………………………………………………………………………………49

ČO BY BOLO DOBRÉ SI PREČÍTAŤ ? ……………………………………………..51 ”

 

Týmto vás pozývam ku hlbšiemu preštudovaniu tejto knižky, a získaniu

presnejšieho  a pravdivejšieho pohľadu na otázky viery v Ježiša Krista.

( M. P.)

 

 

 

 

 

 

 

 

JEŽIŠA KRISTA ? ………..

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*