Articles by spoločenstvo eRko Komárno

Skupinky detí sprevádzané staršími a dospelými kamarátmi budú ohlasovať radostnú zvesť o narodení Krista v rodinách 26. decembra, čiže 2. sviatok vianočný. Každoročne rastúci počet koledníkov potvrdzuje, že tradícia spojená s rozmerom solidarity a pomoci ľuďom v núdzi sa stala príťažlivou aj pre dnešné deti …

Logo DČP 2016 – Šampionát LÁSKY eRkári z Komárna sa zapojili do kampane Detský čin pomoci, ktorú organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. V tomto ročníku bolo zapojených približne 3000 detí a 570 animátorov a učiteľov z celého Slovenska. Deti statočne vykonávajú počas októbra …

1. eRko stretko

14/09/2016 // 0 Comments

3-2-1 ŠTART! Začali sme! Prvé eRko stretko v tomto školskom roku sme odštartovali 11. septembra. Zoznámili sme sa, pozreli scénku, čítali sme zo Svätého Písma, tvorili symboly eRka z plastelíny, zahrali si naháňačku a kreslili veci, ktoré nám robia radosť. Tešíme sa, že sme mohli …

Posledný augustový týždeň sa 9 detí našej farnosti stretlo spolu s ďalšími deťmi z Bratislavy, Nových Zámkov, Hulu, Veľkých Loviec a Šurian na detskom letnom tábore pri Počúvadle. Program pre ne pripravili a celý týždeň sa im venovali 9 animátori eRka. Celým týždňom ich sprevádzal …

Deň Radosti

03/06/2016 // 0 Comments

Rok 2016 sme v eRku začali v januári a to rovno karnevalom. Témou bolo podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. Po scénke, ktorú zahrali vedúci detského stretka čakali deti veselé úlohy a hry, ktoré sa striedali s tancami a piesňami. Vo februári sme sa na jednom zo …

Karneval

08/02/2016 // 0 Comments

V nedeľu 31.1. sa v našej farnosti konal karneval. Deti v maskách prišli na faru, aby sa tu zabavili, súťažili, zahrali i niečo dozvedeli. Témou tohoročného karnevalu bol príbeh o milosrdnom Samaritánovi. Po krátkej scénke deti spĺňali rôzne úlohy, ktorých spájajúcim motívom bola pomoc, záchrana. …

Dobrá novina

08/01/2016 // 0 Comments

Na druhý sviatok vianočný (26.12.2015) v našej farnosti koledovalo 22 koledníkov (10 deti,  12 vedúcich) v 2 skupinkách. Spolu navštívili 13 domácností . Zakoledovali aj našim farníkom počas sv. omše v nedeľu 27.12.2015. Pre zbierku Dobrá Novina vyzbierali sumu 717 eur. Vďaka všetkým, ktorí obetovali …