Articles by admin

Začiatok duchovných cvičení: 12. júla 2019 o 9:00 hod. Záver duchovných cvičení: 14. júla 2019 o 15:30 hod. začínajúcou sv. omšou. Miesto duchovných cvičení: Školský internát Strednej priemyselnej školy (Gazdovská 13) Prihlásenie: mail: farakomarno@gmail.com alebo na farskom úrade. Možnosť ubytovania: 11., 12. a 13. júla …

Vyslovujeme veľké “Bohu vďaka” za to, že v našej farnosti sa konala 4. augusta 2018 duchovná obnova Ružencového bratstva. Na slávnosť 55. výročia založenia Ružencového bratstva prijal pozvanie provinčný promótor pre ruženec na Slovensku brat Alan Dely, OP. Svojou prítomnosťou nás potešil aj kňaz Jozef …

Srdečne všetkých pozývame na duchovnú obnovu pri príležitosti 55. výročia založenia Ružencového bratstva v Komárne, ktorá sa uskutoční 4. augusta 2018.