Povzbudenie ku evanjelizácii…

Dobré, podnetné a dôležité slová pred apoštolátom a evanjelizáciou:

About Miroslav Priecel
Jeden laický veriaci z Rímsko-katolíckej farnosti v Komárne.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*