Povzbudenie ku evanjelizácii…

Dobré, podnetné a dôležité slová pred apoštolátom a evanjelizáciou: