Povzbudenie ku evanjelizácii…

Dobré, podnetné a dôležité slová pred apoštolátom a evanjelizáciou:


About Miroslav Priecel

Jeden laický veriaci z Rímsko-katolíckej farnosti v Komárne. More Posts

Leave a comment

Your email address will not be published.


*