Múzeum svätých – sv. Helena

Podarilo sa! Ponúkame videozáznam z posledného divadla zo série Múzeum svätých. Aj keď sa prostredníctvom neho nedarí vycítiť atmosféra, ktorá tam bola, veríme, že poteší tých, ktorí tam nemohli prísť. Nech sa teda páči, sv. Helena: