Ponuky farnosti na školský rok 2016/2017

Drahý brat, sestra v Kristovi!

Ak hľadáš orientáciu vo svojom živote, túžiš prehĺbiť svoju vieru, napredovať na ceste svojho duchovného rastu, ponúkame Ti v našej farnosti tieto „oporné body“.

Stačí si vybrať, nabrať odvahu a prísť do spoločenstva síce nie úplne dokonalých ľudí, ale rovnako hľadajúcich ako Ty.

objav krista

OBJAV KRISTA

Sedem stretnutí, jeden deň duchovnej obnovy. Začíname spoločnou večerou, diskutujeme o témach ako: Aký je zmysel života? Prečo je Ježiš dôležitý? Čo nám chce Ježiš povedať? Prečo potrebujem Spasiteľa? Prečo je pre nás dôležité zmŕtvychvstanie? Kto je Duch Svätý? Nový život v Duchu: Byť učeníkom v Katolíckej cirkvi. Veriť a niekam patriť:  Prečo potrebujeme Cirkev? Na tento kurz môžeš prísť ako účastník kurzu, alebo ako člen realizačného tímu. Prístup na formačné prednášky, pomoc s prípravou a spoločnú modlitbu je možný pre všetkých farníkov. (Viac o kurze TU – link)

lectio divinaLECTIO DIVINA

 Stretnutia určené pre tých, ktorí túžia v spoločenstve čítať a zdieľať sa o prečítanom Božom slove. Snažíme sa objavovať praktickú a jednoduchú cestu duchovného života, založenú na Božom slove. Čítania Božieho slova pre všedné i sviatočné dni sa nám stávajú knihou, ktorá posilňuje našu vieru v každodennú modlitbu. Ide o osobné stretnutie medzi človekom a Bohom, o naplnenie života Božím slovom, ktoré počúvame, vnútorne sa snažíme prijímať ho a ono sa v nás premieňa na modlitbu. Svoje každodenné povinnosti tak môžeme lepšie napĺňať Božou prítomnosťou. (Viac o stretnutiach TU – link)

modlitby matiekMODLITBY MATIEK

 Tieto stretnutia sa zrodili z túžby a potreby modliť sa odovzdanejšie za svoje deti. Zistili sme, že mnohé matky na celom svete majú podobnú predstavu a pripojili sme sa k nim! Pozývame aj iné matky, aby sa k nám pripojili. Je veľmi potešujúce vedieť, že nie sme samy a že ďalšie sa pridávajú k našim modlitbám na rozličných miestach sveta. Je naozaj nevyhnutné zjednotiť sa v modlitbe za naše deti. Neobávajte sa, ak ste zdanlivo so svojou túžbou samé, na začiatok stačia dve matky, ktoré sú schopné vytvoriť novú modlitebnú skupinu. (Viac o stretnutiach TU – link)

ruzencove bratstvoMODLITBA SV. RUŽENCA

Ružencové bratstvo je združenie duchovne zjednotených veriacich, ktorí si osobitným spôsobom uctievajú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, cirkev a svet potrebné dobrá. Cieľom každého člena ružencového bratstva je zároveň snaha o neustály pokrok v láske k Bohu a ľuďom, o neustále premieňanie modlitby na konkrétne skutky. Ak túžite práve po takomto spôsobe prehĺbenia svojho duchovného života, príďte na naše pravidelné mesačné stretnutia. (Viac o stretnutiach TU – link)

stretnutia mladychSTRETNUTIA MLADÝCH

Stretnutia mladých (stredoškoláci, vysokoškoláci) našej farnosti, sú určené pre tých, ktorí túžia spoločne odkrývať otázky o zmysle svojho života, života iných, fungovania tohto sveta; ktorí nachádzajú vo svojom vnútri túžbu po prehĺbení svojho duchovného života a autentickom spoločenstve s našim Pánom a Spasiteľom – Ježišom Kristom. Spodná veková hranica je 15 rokov, ak máš teda už „občianku“ je najvyšší čas pouvažovať, či nezanechať hračky a pustiť sa do tohto dobrodružstva 😉 (Viac o stretnutiach TU – link)

nasleduj kristaNASLEDUJ KRISTA

Kurz „Nasleduj Krista“ je druhá časť evanjelizačného programu, ktorý je určený ľudom, ktorí absolvovali kurz „Objav Krista“ a chcú prehĺbiť svoj vzťah s ním. Cieľom nie je ľudí vzdelávať, ale prakticky ich naučiť, ako rásť vo vzťahu s Ježišom Kristom. Kurz v sebe zahŕňa sedem týždenných stretnutí a duchovnú obnovu po piatom stretnutí. Témy, ktorými sa zaoberáme a zdieľame sa o nich sú: Každodenná osobná modlitba, Počúvanie Boha pri čítaní Svätého písma, Moc sviatostí, Vzájomné odpustenie, Život v moci Ducha, Svet, Telo a Diabol, Žiť poslanie Cirkvi. (Viac o kurze TU – link)

JKPRÍPRAVA DOSPELÝCH NA PRIJATIE SVIATOSTÍ

Počas septembra je možné prihlásiť sa na prípravu k prijatiu sviatosti krstu, Eucharistie (1. sv. prijímania) a birmovania pre dospelých. Každý týždeň v sobotu večer prebiehajú na fare prípravné stretnutia, v rámci prípravy spoločne absolvujeme kurzy „Objav Krista“ a „Nasleduj Krista“.  Termín udelenia sviatostí je počas Veľkej Noci. (Viac o príprave TU – link)

priprava na manzelstvoPRÍPRAVA NA MANŽELSTVO

Tento kurz je určený pre všetky páry ktoré sa pripravujú na sviatosť manželstva, ale aj pre tie, ktoré aj keď sobáš v pláne ešte nemajú, berú tento kurz ako príležitosť pre lepšie sebapoznanie. Témy deviatich stretnutí vedených kňazom a lektorskými manželskými pármi sú: Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva, Ľudská pohlavnosť, rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy, Manželská láska, Komunikácia v manželstve a riešenie konfliktov, Kresťanská viera, mravnosť a kresťanský štýl v rodine, Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy plánovania rodičovstva, Príprava na rodičovstvo a výchovu detí, Sviatosti, sviatosť manželstva. (Viac o stretnutiach TU – link)

výchova vo viereVÝCHOVA DETÍ VO VIERE

Séria troch stretnutí s kňazom a prednášajúcimi manželskými pármi, ktoré sú ochotné vzájomne sa zdieľať s ich osobnými skúsenosťami. Účastník nie je v pozícii žiaka, ale naopak, je partnerom vo vzájomnom dialógu zameranom na výmenu praktických skúseností. Témy, ktorých sa dotýkame sú: Základné princípy výchovy, Výchova k vzťahom, Výchova k viere a rodinné rituály. V prípade záujmu je možné sériu rozšíriť o ďalšie dve stretnutia a obohatiť ju o témy – Význam prvých siedmych rokov, Rizikové obdobia v živote dieťaťa, Výchova k hodnotám v rodine.

stretka pre detieRko STRETKÁ PRE DETI NA FARE

Ak uvažuješ nad tým, kde by mohli Tvoje deti tráviť čas v kruhu kamarátov a venovať sa aj  rozvíjaniu ich osobnostnej a duchovnej stránky, máme na fare pravidelné eRko stretnutia detí v malých skupinkách – spoločenstvách, kde sa rozprávame, hráme a hľadáme odpovede na otázky, ktoré ich zaujímajú. Celoročné stretávanie, vedené manželským párom a animátormi z radov mladých, dopĺňajú výlety, tábor, karneval, dni radosti a aktivity spojené s ročnou témou. (Viac o stretnutiach TU – link)

omse pre detiSVÄTÉ OMŠE ZA ÚČASTI DETÍ

Svätá omša je slnkom, stredobodom a najvzácnejším bohatstvom kresťanského života. V našej farnosti sa sväté omše za účasti detí slávia každý utorok večer o 17.00 hod. Pozývame všetky deti spolu s rodičmi, no najmä tie, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie. Boli by sme radi, keby sa časom podarilo vytvoriť aj detský spevokol.

1.SPPRÍPRAVA NA 1. SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Aj v tomto roku naša farnosť ponúka pomoc rodičom v príprave ich dieťaťa na 1. sväté prijímanie. Je to rok, ktorý sa môže stať veľmi intenzívnou „duchovnou prípravou“ pre celú rodinu. Mesačné stretnutia prebiehajú zvlášť pre rodičov a zvlášť pre deti. Témy stretnutí sú: Boh, ktorý zachraňuje, Boh volá našu rodinu k obráteniu, Boh sa prihovára našej rodine, Boh, ktorý odpúšťa a oslobudzuje, Naša rodina pozvaná na hostinu. (Viac o príprave TU – link)

ministrantiMINIŠTRANTI VO FARNOSTI

Chlapci, mládenci alebo muži, ktorí majú praktickú túžbu prenikať do hĺbky liturgickej služby farskému spoločenstvu. Zapájajú sa do organizácie liturgických slávností a vedia rovnako dobre poslúžiť aj vo všedný deň. Táto služba je sprevádzaná obdarovaním zvláštnymi dobrodeniami z Božej strany. Ich pričinením môže liturgia vyznieť slávnostnejšie, vznešenejšie a krajšie, čím sa stáva aj príťažlivejšou. Miništrovanie môže viesť k hlbšiemu duchovnému životu, a rovnako sa môže stať vzorom pre ďalších mladých ľudí. (Viac o stretnutiach TU – link)

odovzdaj KristaODOVZDAJ KRISTA

Odovzdaj Krista je sedemtýždňový kurz určený pre ľudí, ktorí absolvovali kurzy Objav Krista a Nasleduj Krista a je zameraný na odovzdávanie Ježiša druhým. Kurz sa sústredí na osobnú a priateľskú evanjelizáciu, kde sa o náš vzťah s Ježišom delíme s ľuďmi pri každodenných stretnutiach. Kurz učí porozumieť osobnej ceste s Pánom, ktorá je jedinečným darom každého jedného z nás, ale cieľom je aj nadobudnúť postoj srdca, vďaka ktorému sa účastníci stanú otvorení odovzdávať kedykoľvek a kdekoľvek radostnú zvesť, ktorú zažili a neustále zažívajú. Témy šiestich stretnutí a jedného dňa duchovnej obnovy sú: Povolaní odovzdávať Krista, Priateľstvo – spôsob, ako odovzdávať Krista, Vedieť rozpovedať svoj Príbeh, Ohlasovať Krista v moci Ducha, Ohlasovať radostnú zvesť, Osobne pozývať k Ježišovi, Zatiahnuť na hlbinu (duchovná obnova). (Viac o kurze TU – link)

Stretnutie farnikovSTRETNUTIE PRIATEĽOV KOMÁRŇANSKEJ FARNOSTI

Všetci farníci sú pozvaní k aktívnemu zapájaniu sa do života našej farnosti, preto raz za tri mesiace máme v priestoroch fary toto stretnutie. Je prístupné pre kohokoľvek z farnosti, kto má záujem o informácie zo života našej farnosti, priestor je aj pre vyjadrenie podnetov zo strany farníkov. (Viac o stretnutiach TU – link)

lektoriLEKTORI VO FARNOSTI

V Božom slove sa k nám vo svojej nesmiernej láske prihovára neviditeľný Boh ako priateľom. Stretáva sa s nami, aby nás pozval a prijal do spoločenstva so sebou. Každý deň sa nám ponúka možnosť takéhoto stretnutia s Bohom pri svätej omši. Lektori sú tí, ktorí sa podujali na vznešenú, krásnu a dôležitú službu prednášania Božieho slova pri liturgii. Čítanie a podávanie Božieho slova má nesmierny dopad aj na samotného lektora a prehĺbenie jeho duchovného života. V prípade záujmu o túto službu, radi Ťa prijmeme medzi nami. Formačné stretnutia pre lektorov sú v našej farnosti štyrikrát do roka. (Viac o stretnutiach TU – link)

starsiSLUŽBA STARŠÍM A CHORÝM

Túžba po spoločenstve s Kristom má v živote človeka svoje rôzne etapy a časom obyčajne naberá na hĺbke a intenzite tohto vzťahu. Veriacim našej farnosti ponúkame mesačné prvopiatkové  návštevy kňazom s možnosťou vyslúženia sviatosti zmierenia, prijatím Eucharistie, duchovným rozhovorom a modlitbou. Táto služba je zvlášť vhodná pre starších ľudí s obmedzenou možnosťou pohybu, slabšie počujúcich, či pripútaných na lôžko. V prípade záujmu a vďaka mimoriadnym rozdávateľom svätého prijímania vieme sa príležitostne, podľa možností, dohodnúť aj na prinesení Eucharistie po nedeľnej sv. omši, nakoľko Eucharistia je stredobodom a duchovným srdcom celého farského spoločenstva. (Viac o tejto službe TU – link)

farska kavaFARSKÁ KÁVA

Každú nedeľu, po sv. omši o 9-tej hodine, je možnosť prísť na faru, kde sa dá hodinku, do 11-tej posedieť, porozprávať, deti sa môžu zahrať popri rodičoch. Je to príležitosť ako neformálne vytvárať farskú rodinu, budovať jedno spoločenstvo. Pozvaní sú všetci farníci.

 

Podujatia farnosti v školskom roku 2016/2017:

8.9.2016 (štvrtok), 17:30 VENI SANCTE Trnava
17.9.2016 (sobota), 10:00 – 16:00 Farská opekačka
1.10.2016 (sobota) Púť farnosti do Šaštína
22.10. – 10.12. 2016 (soboty), 18:30 – 21:00 Kurz Objav Krista
19.11.2016 (sobota) Trnavská novéna
25.12.2016, 16:30 (na fare) Jasličková slávnosť
26.12.2016, 14:00 Koledovanie detí v rodinách “DOBRÁ NOVINA”
14.1. – 18.3. 2017 (soboty), 18:30 – 21:00 Kurz Nasleduj Krista
28.1.2017 Farský ples
1.3.2017 Popolcová streda
14.4. – 16.4.2017 Veľkonočné trojdnie
15.4.2017 Vysluhovanie sviatostí dospelým (krst, 1. sv. prijímanie, birmovanie)
3.5. – 17.6. 2016 (stredy), 18:30 – 21:00 Kurz Odovzdaj Krista
 14.5.2017 Slávnosť vysluhovania sviatosti 1. sv. prijímania
20.5.2017 Ďakovná púť farnosti, detí a rodín do Mariánky
– v tomto roku v našej farnosti nebude Slávnosť vysluhovania sviatosti birmovania
24.6.2017 (sobota), 17:30 TE DEUM Trnava
…upresníme eRko pobytový detský tábor
…upresníme eRko rodiny

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*