Stretnutie priateľov komárňanskej farnosti

20150703_093330Všetci farníci sú pozvaní aktívne sa zapájať do života našej farnosti, preto raz za tri mesiace máme STRETNUTIE PRIATEĽOV KOMÁRŇANSKEJ FARNOSTI (eSPé).

Je to stretnutie otvorené pre kohokoľvek z farnosti, kto má záujem o informácie zo života našej farnosti.

Priestor je aj pre vyjadrenie podnetov zo strany farníkov.

POZVÁNKY na stretnutie: ZÁPISY zo stretnutí:
8. jún 2017 – zápis zo stretnutia eSPé 08/06/2017
9. marec 2017 – zápis zo stretnutia eSPé 09/03/2017
8. december 2016 – zápis zo stretnutia eSPé 08/12/2016
6. september 2016 – zápis zo stretnutia eSPé 06/09/2016
7. jún 2016 – zápis zo stretnutia eSPé 07/06/2016
1. marec 2016 – zápis zo stretnutia eSPé 01/03/2016
3. december 2015 – zápis zo stretnutia eSPé 03/12/2015
30. august 2015 – zápis zo stretnutia eSPé 30/08/2015
– 31. máj 2015 – zápis zo stretnutia eSPé 31/05/2015

 

Dokumenty preberané na Stretnutiach priateľov komárňanskej farnosti: 

(pre potreby osobného štúdia)

PASTORAČNÝ PLÁN KATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU 

(december 2016 – … )

         – 01 Úvod

         – 02 Súčasná doba a situácia

         03 Spôsoby evanjelizácie a katechizácie (Pastoračné smerovanie)

         – 04 Rodiny

         – 05 Mládež

         – 06 Ľudia v núdzi

         – 07 Cesty realizácie

         – 08 Záver

         – Doplnky: List Benedikta XVI. slovenským biskupom

         _________

         – Komplet: Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku

 

DEKRÉT O PASTORAČNEJ SLUŽBE VO FARNOSTI

(august 2015 – september 2016)

         – 01 Farnosť ako spoločenstvo

         – 02 Poslanie a úlohy farnosti

         – 03 Kňazi vo farnosti

         – 04 Farské rady, laickí spolupracovníci

         _________

         – Komplet: Dekrét o pastoračnej službe vo farnosti

 

Môžete nám zaslať správu:

Vaše Meno (potrebné)

Váš Email (potrebné)

Predmet

Vaša správa