MIJO BARADA, DUCHOVNÉ CVIČENIA V KOMÁRNE

Začiatok duchovných cvičení: 12. júla 2019 o 9:00 hod.

Záver duchovných cvičení: 14. júla 2019 o 15:30 hod. začínajúcou sv. omšou.

Miesto duchovných cvičení: Školský internát Strednej priemyselnej školy (Gazdovská 13)

Prihlásenie: mail: farakomarno@gmail.com alebo na farskom úrade.

Možnosť ubytovania: 11., 12. a 13. júla 2019 (prosím napíšte, na ktoré dni potrebujete ubytovanie)

10 -12 eur  osoba / noc cena závisí od počtu prihlásených na ubytovanie

Mijo Barada sa narodil v roku 1960 v Splite. Žije šťastný rodinný život s manželkou Erikou a štyrmi deťmi /Mirjam, Michael, Danijel, Emanuel/.
Od roku 1983 vedie modlitebné skupiny a semináre. Duchovné cvičenia vedie už na troch kontinentoch: v Európe, v Afrike, v Ázii.
V roku 2010 sa stal členom tretieho rádu Augustiniánov.
V roku 2012 spolu s augustiniánskym rádom založil spoločenstvo “Misionári božej lásky”, ktorého úlohou je podpora misijnej práce.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*