Duchovná obnova Ružencového bratstva v Komárne

Vyslovujeme veľké “Bohu vďaka” za to, že v našej farnosti sa konala 4. augusta 2018 duchovná obnova Ružencového bratstva. Na slávnosť 55. výročia založenia Ružencového bratstva prijal pozvanie provinčný promótor pre ruženec na Slovensku brat Alan Dely, OP. Svojou prítomnosťou nás potešil aj kňaz Jozef Dúc, ktorý v našej farnosti pôsobil pred 19 rokmi a oživil počas svojho účinkovania Ružencové bratstvo.

Duchovnú obnovu sme začali v Bazilike sv. Ondreja modlitbou korunky Božieho milosrdenstva pred vyloženou Najsvätejšou Sviatosťou. Pokračovali sme na farskom úrade prednáškou o sv. ruženci. Brat Alan nám priblížil sv. ruženec aj z pohľadu histórie rehole Dominikánov, ale hlavne súčasné výzvy ružencových bratstiev. Pripomenul, že členovia ružencových bratstiev majú výsady a milosti, ktoré sa im dostávajú. Ale zároveň majú aj záväzky, ktoré treba dodržiavať. Sv. ruženec sa máme modliť denne, no dôležitejšie je, aby sme ho aj skutočne žili.

Program pokračoval sv. omšou v Kostole sv. Rozálie, pred ktorou sme sa pomodlili rozjímavý radostný ruženec. Počas homílie nás brat Alan povzbudil k modlitbe sv. ruženca aj s rozjímaním nad jednotlivými tajomstvami, lebo len tak sa cez ruženec dostávame bližšie k Ježišovi. Veríme, že aj vďaka tejto duchovnej obnove sa v každom z nás láska k Panne Márii aj Ježišovi prehĺbi a modlitba ruženca bude blízkou nášmu srdcu.

Valéria Szabóová

foto: K. M.

 

IMG_3007

IMG_3011

IMG_3021

IMG_3023

IMG_3034

IMG_3047

IMG_3035

IMG_3055

IMG_3063

IMG_3081

IMG_3086

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*