Júnové stretnutie lektorov

SP– Kam až siaha história lektorov Božieho slova?

– Bola to služba určená pre kohokoľvek?

– Ako sa menila a postupne vyvíjala služba dôstojného ohlasovania Božieho slova počas bohoslužieb?

Vo štvrtok, 22. 6., sa ukutočnilo stretnutie lektorov komárňanskej farnosti, ktorého formačnou témou bola “História služby lektora”.  Tá nám priblížila vyššie uvedené otázky a rozprúdila tiež debatu, či môže pri svätej omši čítať “hocikto”. Stále platí, že lektor má byť na svoju službu dôkladne pripravený, má to byť vhodná osoba z hľadiska veku, s patričnými hlasovými predpokladmi a zároveň má byť rétoricky zdatná v prednese textu; má konať túto službu slobodne, s ochotou zapojiť sa do formačného procesu v rámci farnosti a vynikať príkladným kresťanským a morálnym životom. Posúdiť uvedené predpoklady prináleží farárovi miesta ako pastierovi farnosti, respektíve celebrantovi svätej omše. Dôležité je adekvátne naplniť tieto požiadavky, aby sa vo farnostiach pre­dišlo prípadnému pohoršeniu. Aby lektor túto úlohu plnil čo najdôstojnejšie, nech denne rozjíma nad slovami Svätého písma, všemožne a účinne sa usiluje čoraz viac, plnšie a živšie ctiť si Božie slovo a hlbšie ho poznávať.

V druhej časti stretnutia sme sa venovali “Radám pre lektorov” čítajúcim v našej farnosti, kde sme sa snažili ujednotiť sa, rozumieť jednotlivým gestám, dbať na spôsob  a obsah prednesu, ktorý je vhodný na podávanie Božieho slova. Je dôležité, aby sa nimi riadili všetci lektori, nakoľko veriaci majú právo, aby sa k nim Božie slovo dostávalo “neskresľované” lektormi.

Nie je ľahké upozorniť lektora, ak robí chyby vo svojom prednese. Je to úloha kňaza (upozorniť), alebo to skôr príjme od spolulektora? Záleží od viacerých okolností. Stále však platí zásada, že sa netreba zbavovať zodpovednosti platnej pre každého kresťana a túto zásadu nájdeme v modlitebnej knihe (JKS), na druhom mieste medzi skutkami duchovného milosrdenstva.

PS: Ak by ste, milí lektori, objavili v budúcnosti nejaké zaujímavé články, ktoré sa dotýkajú služby lektorov, neváhajte sa s nimi podeliť a nechajte odkaz na ne. Ponúkam tiež dva články, ktoré ma zaujali… Vďaka za vašu službu počas celého školského roka. Modlím sa za vás a prosím o modlitby.

Kaplán.

Aká má byť príprava na čítanie liturgických textov?

Začal som lepšie počúvať Božie slovo

Všetky témy formačných stretnutí pre lektorov nájdete tu – link.

Viac o lektoroch našej farnosti sa dozviete tu – link.

 

___________________________

1 Comment to “Júnové stretnutie lektorov”

  1. Doplňujem tento záznam o najdôležitejšiu časť včerajšieho stretnutia lektorov, ktorá chýba v tomto zázname. Prítomní členovia farského spoločensta Lectio Divina pozvali všetkých lektorov k pravidelnej modlitbe Božieho Slova na faru. Lectio Divina v spoločenstve ponúka riešenie na všetky spomenuté problémy lektorov vo vzťahu k Bohu aj k ľuďom. Mária Sz.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*