Sviatosť birmovania

Birmovka 2 2017Dňa 27. mája 2017 sa uskutočnila birmovná slávnosť v kostole sv. Ladislava v Hurbanove. Nakoľko sa v tomto školskom roku pre malý počet prihlásených birmovancov u nás sviatosť birmovania nevysluhovala, bolo nám, trom birmovancom z Komárna – pani Sylvii Priškinovej, pani Viere Rajnohovej a Adele Čéryovej ml., umožnené pridať sa v Hurbanove k ďalším 33 mladým birmovancom a prijať sviatosť birmovania spolu s nimi.

Boli sme poctení návštevou pána arcibiskupa Mons. Jána Oroscha, ktorého privítal pán dekan hurbanovskej farnosti Ladislav Dobrý na slovensko-maďarskej svätej omši. Po obnovení krstných sľubov, pán arcibiskup udelil sviatosť birmovania. Na záver sa pánovi arcibiskupovi poďakovali dvaja birmovanci z Hurbanova, ktorí vyjadrili vďaku vysluhovateľovi sviatosti, všetkým rodičom, ako  aj pani katechétkam.

Úprimne ďakujeme tiež všetkým, ktorí nám umožnili prijať sviatosť birmovania, ktorí sa nám venovali počas príprav, ktoré nás veľa naučili a veľmi dobre pripravili.

-AČ-

1 Comment to “Sviatosť birmovania”

  1. Nestačí iba prijať Sviatost birmovania, ale treba počúvať žive slovo Evanjelia na každej nedeľnej sv. omši, denne čítať Sväté písmo, aby sme mali silu šíriť a brániť vieru slovom i skutkom.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*