Marcové stretnutie lektorov

Gods-word-is-true-arti“Ak sa lektor pripraví na svoje čítanie, ohlasuje Božie slovo nielen svojimi perami, ale aj zo svojho srdca, a to je základom jeho služby.  Ak sa však nepripraví, prečíta ho iba ako obyčajný text a tým vlastne ochudobní celé zhromaždenie veriacich.”

Asi takto by sa dala dvoma vetami načrtnúť hlavná téma dnešného stretnutia, ktorou bola “Príprava lektora”.

  • Čo napomáha lektorovi, aby sa hlbšie stotožnil s čítaným textom?
  • Ako autenticky podať slovo nekonečnej hodnoty a hĺbky?
  • Čo je dobré vedieť o technickej stránke prednesu – je mikrofón našim priateľom, alebo nepriateľom?
  • Na akých piatich zručnostiach, má každý lektor pracovať, pokiaľ chce, aby jeho čítanie prinieslo ovocie?

Účastníci dnešného stretnutia dostali kúsok z prednášky a následne ho vysvetlili ostatným. Týmto sme sa učili interpretovať text vecne a verne, čo nebolo pre nás až také jednoduché. 

Prednáška “PRÍPRAVA LEKTORA” v pôvodnom znení a v plnej verzii je k dispozícii TU – link.

Zopár postrehov z dnešného stretnutia:

  • Lektorovanie je zodpovednou a nesmierne záslužnou službou farskému spoločenstvu, nie iba občasným čítaním, kedy nás k tomu niekto vyzve. Cirkev túto službu zveruje niektorým a udeľuje im k tomu zvláštne požehnanie.
  • Ťažko sa dá hovoriť o lektorovi v pravom zmysle slova, ak viac ako 6 mesiacov nečíta pri liturgii, nejaví záujem o stretnutia lektorov, neodpovedá na pozvania…
  • Veci na ktorých sa spoločne dohodneme, je potrebné dodržať. Ak sa lektor stretnutia nezúčastní, je jeho povinnosťou informovať sa, nerobiť si veci “po svojom”.
  • Badať pozitívny pokrok v prednese Božieho slova v našej farnosti!
  • Pri súčasnom počte lektorov vyjde čítanie na jedného tak 1-2x v nedeľu do mesiaca (je potreba poslúžiť na sv. omšiach aj v nedeľu večer). Povzbudzujem lektorov, aby aspoň raz, dvakrát prišli na sv. omše aj cez týždeň a ponúkli sa do služby čítania pani Helenke Melovej (0948 606 281).

Bohu vďaka za lektorov v našej farnosti, za ich službu a využívanie darov, ktoré im Pán zveril! Stretneme sa opäť o tri mesiace – 22. júna 2017 o 18:45. Ako kaplán chcem lektorom zo srdca poďakovať za ochotu čítať  v liturgickom zhromaždení a v každom veku sa učiť aj niečo nové.

 

– Viac o lektoroch našej farnosti sa dočítate tu – link.

– Rozpis lektorov v jednotlivých mesiacoch a všetky formačné prednášky, ktoré odzneli na stretnutiach lektorov nájdete  tu – link.

 

_________________

Leave a comment

Your email address will not be published.


*