Miništrantský výlet

 20170218_120842_LLS20170218_130335V sobotu, 18. februára 2017 sme traja miništranti našej farnosti pod vedením pána kaplána Rudolfa Kopinca absolvovali výlet do malej dedinky s názvom Trstice. Boli sme tam z dôvodu návštevy bývalého pána dekana našej farnosti, vdp. Ladislava Eleka. Privítal nás vo svojom novom pôsobisku, na miestnej fare. Po príchode nás pohostil domácimi palacinkami. Porozprávali sme sa spolu o veciach minulých aj  budúcich, a pozval nás na obhliadku farského kostola, ako aj neďalekého filiálneho kostola v Kráľovom Brode. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí zo života farnosti v Trsticiach.
Ďakujeme otcovi Ladislavovi za srdečné prijatie a prajeme mu veľa 
Božích milostí do ďalších rokov jeho kňazskej služby.

-fs-

Leave a comment

Your email address will not be published.


*