Ako sme koledovali v 22. ročníku Dobrej noviny…

Koledníci sú srdcom zmeny!

Zažili sme si to opäť, že radosť rozdávaním rastie, že to má zmysel… Koledovanie je o radosti aj o rodinách v našej farnosti.

Druhý sviatok vianočný sa počas mimoriadne teplého sviatočného dňa skupinka siedmich detí a troch vedúcich vybrala takmer do všetkých častí Komárna ohlasovať Dobrú Novinu. Približne 6 hodín sme plní síl, odhodlania a radosti kráčali od domov k bytom, z jedného konca mesta na druhý. Koledovali sme aj v kostole sv. Ondreja v nedeľu 8. januára. Ďakujem všetkým koledníkom, ktorí sa tento rok zapojili do Dobrej noviny. Ďakujeme aj za rodiny a dobrodincov, ktorý prispeli k tejto zbierke. Vyzbierali sme spolu 775 eur. Pán Boh zaplať!

-vj-

Leave a comment

Your email address will not be published.


*