Decembrové stretnutie lektorov

lekcionar 15. decembra 2016 sa opäť po troch mesiacoch stretli lektori komárňanskej farnosti.

V 60-tich minútach stretnutia odznela prednáška o “lekcionároch” (v plnom znení je tu – link) , z ktorých posvätný text pri liturgiách čítame, ako aj informácie, pripomienky, návrhy našich lektorov:

  • Pani Helenka Melová od januára nového roka (2017) ukončí svoju dlhoročnú službu rozdeľovania čítaní počas jednotlivých pracovných dní týždňa (pondelok – sobota). Patrí jej veľká vďaka a uznanie za jej dlhoročnú obetavú službu.  (doplnené 22.12.) Nakoľko došlo k nedorozumeniu, pani Helenka Melová je ochotná aj naďalej rozdeľovať čítania cez týždeň (pondelok – sobotu).
  • Pán Andrej Jankovič kontaktoval pána kaplána, aby predniesol prosbu na lektorov, nech prihliadajú na svoje zapisovanie sa na lekcie počas nedeľných sv. omší o 9-tej hodine. Ak sa zapíšu viackrát v krátkom čase po sebe, ostatní lektori sa k čítaniu nedostanú ani po mesiaci, dvoch. Kaplán navrhuje, aby sa lektor zapísal v mesiaci na nedeľnú sv. omšu o 9:00 hodine iba raz v mesiaci, a dal tak priestor aj ostatným. Zároveň Bohu vďaka, že je o čítanie na sv. omšiach záujem. Povzbudzuje k tomu, aby lektori využili aj iné časy a dni sv. omší, kedy vo farnosti poslúžia čítaním (večerná nedeľná sv. omša, čítania cez týždeň, v sobotu …).
  • Odznela prosba, aby hlavný miništrant skontroloval pred nedeľnou sv. omšou, či sú v zozname lektorov v sakristii sv. Ondreja zapísaní lektori na obe čítania; v prípade, že lektor zapísaný nie je, aby lekciu dal prečítať niekomu spomedzi miništrantov. Súčasný hlavný miništrant Filip Szöllősi, prítomný na stretnutí, prijal danú požiadavku a úlohu.
  • Pán kaplán opätovne odporučil lektorom, aby sa v rámci svojej duchovnej cesty lektora venovali pravidelnému čítaniu Božieho slova (pekne o tom pojednáva téma “Spiritualita lektora” – link, ktorej sme sa venovali v júni). Príležitosťou a pomocou k tomu môžu byť aj týždenné sobotňajšie stretnutia Lectio divina v našom farskom spoločenstve – viac o nich nájdete tu – link.

        Veľmi pekne ďakujem lektorom našej farnosti, za ich obetavú a veľmi prospešnú službu čítania pri sv. omšiach. Myslím v modlitbe a rovnako sa vkladám do vašich modlitieb.

Kaplán. 

___________

Leave a comment

Your email address will not be published.


*