Osobné svedectvo Gábora

farebna obalka( Interwiew )

Mladý, inteligentný muž s moderným výzorom… Mladý pedagogický pracovník na Univerzite Komenského v Bratislave… Účastník kurzu Objav Krista…
… a jeho svedectvo o kurze…

Od októbra do polovice decembra 2016 prebehol na fare Rímskokatolíckej cirkvi kurz Objav Krista. Kurz mal osvetliť osobu Ježiša Krista a jeho dôležitosť pre dosiahnutie večného života. Prihlásilo sa naň desať záujemcov. Kurz prebiehal počas ôsmych sobôt hlavne vo večerných hodinách. Zúčastnil som sa ho ako člen servisného tímu. Medzi účastníkov kurzu patril aj Gábor Szűcs, s ktorým som sa hneď spriatelil. Kurz riadne prebehol, a mňa potom zaujímali zážitky môjho priateľa… Ochotne mi odpovedal na niekoľko otázok…

Ako si sa dozvedel o kurze Objav Krista?

– Už dlhší čas pracujem na univerzite, a tam sa stretávam s kresťanmi, ktorých život a správanie ma zaujali. Začal som chodiť na omše v katolíckom kostole. Téma ma zaujala hlbšie. Preto som navštívil Farský úrad v Komárne, kde mi pani sekretárka odporučila možnosť zúčastniť sa kurzu Objav Krista. Prihlásiť na kurz sa dalo cez farskú webovú stránku.

Čo Ťa priviedlo na myšlienku zúčastniť sa kurzu?

– Chcel som hlbšie poznať vieru Katolíckej cirkvi a učenie Ježiša Krista.

Čo Ťa najviac zaujalo na kurze?

– Stretol som sa s mnohými milými ľuďmi, aj v okruhu účastníkov kurzu, aj medzi organizátormi. Najviac ma zaujal ich vrelý ľudský prístup. Touto cestou by som sa chcel poďakovať pánovi kaplánovi Rudovi a všetkým organizátorom za možnosť zúčastniť sa na kurze Objav Krista.

Ako si vnímal organizáciu kurzu?

– Organizácia bola bezchybná. Zaujalo ma aj používanie modernej počítačovej techniky pri premietaní prednášok.

Čo Ti osobne tento kurz do života dal?

– Spoznal som mnoho milých ľudí a dostal som sa bližšie k Rímskokatolíckej cirkvi a viere v Ježiša Krista.

Odporučil by si kurz Objav Krista aj iným, a kvôli čomu?

– Účasť na kurze by som odporučil aj iným, lebo takto bližšie môžu poznať osobu Ježiša Krista a jeho význam pre nás. Taktiež si môžu porozmýšľať a debatovať o takých hlbokých témach, akými sú napríklad zmysel života alebo úloha Spasiteľa. V neposlednom rade sa môžu oboznámiť s novými ľuďmi a uzatvoriť nové priateľstvá.

 

Ďakujem za rozhovor. A teším sa na naše ďalšie stretnutia pri ďalšom kurze Nasleduj Krista.

Rozhovor bol ukončený, a my sme sa rozlúčili. Dúfam, že sa stretneme aj častejšie. Teraz nás čakajú hlavne milé povinnosti pred blížiacimi sa sviatkami. Dovidenia pri ďalšom kurze…

 

-mp-

About Miroslav Priecel

Jeden laický veriaci z Rímsko-katolíckej farnosti v Komárne. More Posts

Leave a comment

Your email address will not be published.


*