V našej farnosti opäť zaznie Dobrá Novina

koledniciSkupinky detí sprevádzané staršími a dospelými kamarátmi budú ohlasovať radostnú zvesť o narodení Krista v rodinách 26. decembra, čiže 2. sviatok vianočný. Každoročne rastúci počet koledníkov potvrdzuje, že tradícia spojená s rozmerom solidarity a pomoci ľuďom v núdzi sa stala príťažlivou aj pre dnešné deti a mladých. Dobrá novina je najrozsiahlejšou akciou eRka a prekračuje rámec nielen jeho členskej základne, ale aj hranice Slovenska a európskeho kontinentu. Dobrá novina je zároveň verejná zbierka povolená Ministerstvom vnútra SR.
Tí, ktorí by radi pozvali koledníkov do svojich príbytkov, sa môžu zapísať do zoznamu v sakristii alebo osobne u Vandy Jankovičovej.
Nácvik koledníckeho programu spolu s deťmi a hudobníkmi bude 18.12.2016 od 15:00 na fare.
Tešíme sa na všetkých koledníkov!

Leave a comment

Your email address will not be published.


*