Miništranti z celého Slovenska sa stretli na tábore Tymian

tarziciusV čase od 18. – 24. júla 2016 som sa zúčastnil celoslovenského miništrantského tábora Tymian 2016.
Každý ročník tábora je zameraný na nejakú tému (napr.: Hrdinovia z Valdocca 2015, Benediktíni 2014, Metodov odkaz 2013). Na 19. ročník tábora bola zvolená téma “Tarzícius” ako “Miništrant v službách Jeho Milosrdenstva”.
Miništrantský tábor zabezpečovali Saleziáni Dona Bosca (SDB), Saleziáni Spolupracovníci (ASC), diecézni kňazi, bohoslovci, DOMKA-ri a veľmi kvalitní animátori.
Dej tábora sa odohrával v 3.storočí, vo veľkej hre z čias Rímskej ríše, v životnom príbehu svätého Tarzícia, patróna miništrantov. Ducha dávnej doby prehĺbili dobové kostýmy, vojenské prilby, meče, štíty, vlajky, pokriky, antické názvy jednotlivých miest. Táborová hra bola vedená v dvoch líniách: v rímskej a v tajnej kresťanskej. Samotný chod tábora riadil cisár a jeho päťčlenný senát. Podľa táborovej hry sme boli ďalej rozdelení na prétoriánsku gardu (osobná stráž cisára), legátov, centúriov, diakonov, otrokov i slobodných občanov. Do programu tábora boli zaradené sväté omše, liturgické workshopy, scénky, skúšky odvahy, prednášky, nočné adorácie i športové, dobrodružné a kultúrne aktivity.
Jeden deň tradične patril turistike. Dorazili sme na Ploskú. Výhľad z tohto 1500 metrového vrchu na okolitú krajinu bol fascinujúci. Zastavili sme sa aj v Liptovskej Revúcej, kde sme si vypočuli prednášku známeho ochrancu prírody a vedca Miroslava Sanigu.
Letný tábor pre miništrantov sa úspešne skončil v nedeľu 24. júla2016 slávnostnou svätou omšou a zložením miništrantských sľubov. 109 účastníkov prežilo nádherný týždeň v objatí hôr Veľkej Fatry, konkrétne v RZ Škútovky (Liptovská Osada). Najviac nás tešila skutočnosť, že mnohí z prítomných pristúpili počas tábora k svätej spovedi. Ako povedal hlavný organizátor tábora Rastislav Haľko: “Budúci Tymian musí byť mimoriadne slávnostný, pretože to bude už 20. ročník. Účastníci sa teda majú na čo tešiť.”  
Maťo Augustin.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*