Spiritualita lektora (Stretnutie lektorov – jún 2016)

spiritualitaUtorok podvečer sa stretli na fare lektori, teda tí, ktorí v našej farnosti prednášajú Božie slovo na sv. omšiach. Prišli aj farníci, ktorí by to radi skúsili…

Formačnou témou stretnutia bola “Spiritualita lektora”TEXT V PLNOM ZNENÍ (pre osobné štúdium)

Spoločne sme hľadali, ako Božie slovo a jeho prednášanie v chráme, premieňa nás samotných. Uvažovali sme nad tým, ako sa prostredníctvom nás môže a má dostať Božie slovo k bratom a sestrám, ktorí sú pripravení a otvorení pre jeho počúvanie.

Čítanie Božieho slova v podaní lektora, nie je iba záležitosťou krátkeho okamihu pri svätej omši. Úloha lektora vo farnosti je službou a poslaním, ktorá mení predovšetkým nás. Božie slovo, je živé a účinné, preto:

  • chceme rásť v dennom čítaní Sv. Písma a v uvažovaní nad textom, ktorý čítame
  • chceme dbať na to, aby sme neboli prekážkou v jeho ohlasovaní (výzor, osobné svedectvo, prednes)

Uzávery:

  • Osvedčilo sa slobodné zapisovanie sa na jednotlivé nedeľné lekcie pri bohoslužbách. Zoznam bude naďalej k dispozícii v sakristii Kostola sv. Ondreja. Ďakujeme všetkým lektorom, ktorí svoj dar dávajú do služby bratom a sestrám našej farnosti.
  • Nakoľko došlo k posunu večerných nedeľných slovenských a maďarských sv. omší, je potrebné aktualizovať rozpis so správnym dátumom slovenských sv. omší.
  • V prípade záujmu tých, čo v našej farnosti prednášajú Božie slovo, po septembrovom stretnutí bude možné v rámci nedeľnej sv. omše prijať uvedenie do služby Lektora v našej farnosti. Dovtedy môže každý osobne popremýšľať, či sa cíti Pánom volaný k takejto pravidelnej službe vo farnosti.
  • najbližšie stretnutie lektorov bude po prázdninách 27. septembra 2016 (18:00 – 19:30 hod.)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*