Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec

2.Celoslovenský Biblický projekt – “Noc čítania Biblie 2016 v mimoriadnom Roku milosrdenstva”, prebehol tento rok 8. apríla 2016, piatok v noci, čítaním Evanjelia podľa Lukáša. Motto VI. ročníka projektu bolo: „Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec,  a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho“ (Lk 15, 20).

Biskupská synoda o Božom Slove hovorí o pastoračnej potrebe priblížiť Bibliu, aby sa nestala len peknou ozdobou domácej knižnice, ale prostriedkom častého spojenia s Bohom a základnou pomôckou pre náboženský a duchovný život.

SAM_4421

Preto boli v našej farnosti pozvaní farníci k účasti na tomto podujatí.

Na začiatku programu  o 22:00 hod. sme si mali možnosť vypočuť analýzu biblického textu prostredníctvom videonahrávky biblistu Františka Trstenského.

Nasledovalo celonočné čítanie Evanjelia podľa Lukáša, ktoré je nazývané aj Evanjeliom milosrdenstva.

Do čítania v Kaplnke sv. Anny, ktoré trvalo do soboty 02.15 hod., sa zapojili viacerí farníci. Mladí našej farnosti, napriek nočnej hodine a únave, obohatili svojim spevom a živou hudbou priestor medzi čítaniami jednotlivých kapitol.

SAM_4377Ďakujeme Bohu za toto živé spoločenstvo pri stole Božieho slova, a tiež všetkým, ktorí sa zapojili
do realizácie podujatia “Noc čítania Biblie” v našej farnosti.

/Zdroj: KPKC n.o. Levoča. Spracovala: Mária Szӧllősi/

Leave a comment

Your email address will not be published.


*