Stretnutie lektorov s pánom Jozefom Šimonovičom

Jozef ŠimonovičDňa 11. 3. 2016 sa v priestoroch farského úradu v Komárne  uskutočnilo stretnutie s pánom Jozefom Šimonovičom, známym hercom, ctiteľom poézie, majstrom prednesu umeleckého slova, recitátorom a interpretom liturgických textov. V auditóriu sa zišli prevažne aktívni lektori komárňanskej farnosti.  Ich pekné zastúpenie neušlo pochvalnej pozornosti vzácneho hosťa.
Úvodom sa pán Šimonovič svojim typickým, hlbokým, kultivovaným hlasom rozrozprával o nie ľahkých začiatkoch jeho umeleckej dráhy. V časoch bývalého režimu bola jeho rodina perzekuovaná, nakoľko otcov brat, katolícky kňaz, bol obvinený z podvracania republiky. Jozef aj napriek tomu dostal od svojich rodičov solídnu, kresťanskú, katolícku výchovu, pravidelne miništroval a dodnes sa aktívne  zúčastňuje na Kristovom všeobecnom kňazstve prednesom textov na liturgických zhromaždeniach vo svojej farnosti.
Otec pána Šimonoviča, vyštudovaný právnik, musel  v oných pohnutých dobách, pre žitú vieru v ich rodine, pracovať ako pomocný robotník a mladý Jozef sa len horko-ťažko mohol vyučiť za mäsiara-udenára. Až po rokoch, počas “odmäku” absolvoval herectvo na VŠMU. Tu jeho talent podchytili takí velikáni slovenského divadelníctva ako J.Budský, K.L.Zachar, V.Záborský, J.Pántik, G.Valach, Ct.Filčík, Fr.Dibarbora, M.Huba  a iní.
Na doskách divadla stvárnil veľa postáv. V súvislosti s Komárnom sa predstavil tunajšiemu publiku v spevohre Na skle maľované v rámci putovného vystúpenia, vôbec ako prvý v roli  Jánošíka /1973/. Hral vo viacerých filmoch, nezabudnuteľná je postava Ľudovíta Štúra z filmu Anička  Jurkovičová. Roky bolo počuť jeho nádherný hlas v rozhlase, ako aj v  dabingu v televízii. Svoje kvality odovzdával aj študentom   VŠMU.
Jeho smerovanie k umeleckému prednesu obzvlášť ovplyvnili nezabudnuteľní Viliam Záborský a Gustáv Valach. Šimonovič nazval  Valacha “majstrom pauzy”. Na názorných príkladoch ozrejmil, aký obrovský význam v umeleckej interpretácii textov má správne načasovanie takej zdanlivo nevýznamnej maličkosti –  pauzy, chvíľkového odmlčania sa, často aj za cenu nedodržania interpunkčných znamienok v písanom texte. Potom iba v krátkosti pán Šimonovič zhrnul teóriu o tvorbe hlasu, o artikulácii, o technikách umeleckého prednesu, zdôrazňujúc, že neprišiel teoretizovať. A tak v ďaľšom priebehu sa pri rečníckom pulte vystriedalo viacero odvážlivcov, lektorov našej farnosti. Majster im najskôr pripomenul, že pred prednesom liturgického textu si musia s veľkou pokorou uvedomiť jednu zásadnú skutočnosť, že odovzdávajú Božie slovo, že  ich hlasom hovorí k poslucháčom sám Pán, Boh!  Praktickými ukážkami prednesu textov z lekcionára konfrontovali naši lektori svoje interpretačné kvality s veľmi taktnými, láskyplnými a odborne fundovanými usmerneniami pána Šimonoviča. Boli to veľmi obohacujúce a plodné  poznatky!
Po tomto sa diskusia plynule presunula do analýzy postavenia kultúry, umenia, kresťanských a vôbec všeľudských hodnôt v dnešnom žiaľ viac-menej ľudsky odcudzenom svete. S poľutovaním sa konštatovalo, že aj v našej krajine nie je situácia priaznivá. Aj u nás len okrajovo sú prítomné  v médiách umelecky a hodnotovo kvalitné články, televízne a rozhlasové relácie, temer vymizla poézia, umelecká próza… zachovali sa len v literárnych a  kresťansky orientovaných periodikách, v TV LUX a v Rádiu LUMEN. Pán Šimonovič aj ako podpredseda Matice slovenskej vyvíja aktivity na zlepšenie tohto nepriaznivého trendu.
Na záver sa náš hosť vo veľmi emotívnej pasáži umeleckého slova vyznal z úžasnej lásky k svojej slovenskej vlasti, k svojmu materinskému jazyku, k slovenskej poézii, k svojmu milovanému národu. So zimomriavkami sme počúvali jeho slová o P.O.Hviezdoslavovi, ktorého nosí vo svojom srdci ako najväčší klenot, podľa jeho slov  nie len slovenskej ale aj svetovej poézie!
Pred koncom tohto veľmi hodnotného podujatia sme sa všetci spoločne pomodlili a rozišli sme sa po požehnaní naším pánom kaplánom, ktorému aj touto cestou vyjadrujeme vďaku a podporu našimi modlitbami.

E.B.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*