Karneval

V nedeľu 31.1. sa v našej farnosti konal karneval. Deti v maskách prišli na faru, aby sa tu zabavili, súťažili, zahrali i niečo dozvedeli. Témou tohoročného karnevalu bol príbeh o milosrdnom Samaritánovi. Po krátkej scénke deti spĺňali rôzne úlohy, ktorých spájajúcim motívom bola pomoc, záchrana. Medzitým si i zatancovali. Na záver deti dostali balíček s odmenou a pamiatkou na karneval.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*