1 Comment to “Prvé stretnutie LECTIO DIVINA v novom roku 2016 .”

  1. Mária Szӧllősi // 05/01/2016 at 22:42 // Odpovedať

    „Nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána“ (Ž105,3).
    Hoci človek môže na Boha zabudnúť alebo ho odmietnuť, Boh neprestáva volať každého človeka, aby ho hľadal, a tak žil a našiel šťastie.
    Ale toto hľadanie vyžaduje od človeka všetko jeho rozumové úsilie,jeho dobrú vôľu, „úprimné srdce“, ako aj svedectvo iných, ktorí ho učia hľadať Boha.(KKC30)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*