Cesta pútnika

Osobitným znakom svätého roka je putovanie, pretože ono je obrazom cesty, ktorú každý človek uskutočňuje svojim životom.

Tým, že si vykonáme púť (hoci aj krátku) vyjadríme, že sme ochotní prijať aj námahu a obetu na ceste k milosrdenstvu. Púť je pozvaním k obráteniu – opustením svojho pohodlia, svedectvom viery, obetou času venovaného iba Bohu… . Prostredníctvom svätej brány sa dáme objať Božím milosrdenstvom, dotkneme sa ho, priam doň vstúpime.

Z otvorenia Svätej brány milosrdenstva v Komárne – link.

Pán Ježiš naznačuje duchovné etapy tejto púte:

  • nesúdiť a neodsudzovať
  • chápať dobro v každom človeku
  • odpúšťať (odpustenie je nástroj, ktorý sme dostali do svojich krehkých rúk, aby sme dosiahli pokoj srdca)
  • dávať

(Porov Lk 6,37-38)

Cesta pútnika v svätom roku milosrdenstva začína pri Kostole sv. Rozálie, vedie popri soche vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda a naprieč parkom nás privedie k Svätej bráne farského Kostola sv. Ondreja:

cesta putnika KN

Leave a comment

Your email address will not be published.


*