Sväté omše vo farnosti počas vianočných sviatkov

Zobraziť iba slovenské sväté omše – verzia pre tlač

24. 12. ŠTEDRÝ DEŇ SK 22:00 – Farský Kostol sv. Ondreja     
    HU 24:00 Szent András      
    SK 20:00 – Lipové
25. 12. NARODENIE PÁNA HU 8:00 Szent Rozália
    SK 9:00 – Farský Kostol sv. Ondreja
    HU 11:00 Szent András   
    SK 11:30 – Lipové
    SK 16:30

(na fare)

– Jasličková pobožnosť
    SK 17:00 – Farský Kostol sv. Ondreja
    HU 17:00 Szent Anna
 26. 12. SV. ŠTEFANA  HU 8:00 – Szent Rozália
     SK 9:00 – Farský Kostol sv. Ondreja
     HU 11:00 Szent András  
   “DOBRÁ NOVINA” SK cca od 14:00 – Koledovanie detí v rodinách
 27. 12. Utorok HU 8:00 – Szent Rozália
    SK 10:00 – Penzión
    SK 17:00 – Farský Kostol sv. Ondreja
 28. 12.  Streda SK 7:00 – Farský Kostol sv. Ondreja
    HU 8:00 – Szent Rozália
    HU 17:00 Szent András
 29. 12.  Štvrtok HU 8:00 – Szent Rozália
    HU-SK 15:00 – Adorácia v Kaplnke sv. Anny
    SK 17:00 – Kaplnka sv. Anny
 30. 12.  SV. RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA SK 7:00 – Farský Kostol sv. Ondreja
    HU 8:00 – Szent Rozália
    HU 17:00 – Szent András
 31. 12.  SILVESTER HU 8:00 – Szent Rozália
    SK 15:30 – Farský Kostol sv. Ondreja
    HU 17:00 – Szent András
 1. 1.  SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY HU 8:00 – Szent Rozália
    SK 9:00 – Farský Kostol sv. Ondreja
    HU 11:00 – Szent András
    SK 11:30 – Lipové
    HU 17:00 – Szent András
 2. 1.  Pondelok SK 7:00 – Farský Kostol sv. Ondreja
    HU 8:00 – Szent Rozália
    HU 17:00 – Szent András
 3. 1.  Utorok HU 8:00 – Szent Rozália
    HU 10:00 Panzió
    SK 17:00 – Farský Kostol sv. Ondreja
 4. 1.  Streda SK 7:00 – Farský Kostol sv. Ondreja
    HU 8:00 – Szent Rozália
    HU 17:00 – Szent András
 5. 1.  Štvrtok HU 8:00 – Szent Rozália
    HU-SK 15:00 – Adorácia v Kaplnke sv. Anny
    SK 17:00 – Kaplnka sv. Anny
 6. 1.  ZJAVENIE PÁNA HU 8:00 – Szent Rozália
    SK 9:00 – Farský Kostol sv. Ondreja
    HU 11:00 – Szent András
    SK 11:30 – Lipové
   – prvý piatok v mesiaci SK 17:00 – Kostol sv. Rozálie
    SK 18:00 – Krížová cesta

Leave a comment

Your email address will not be published.


*